Patientsamtal Patientsamtal

Bröstcentrum

Bröstcentrum på Capio St Görans Sjukhus är en av Stockholmsregionens tre enheter för diagnostik och behandling av bröstcancer. På Bröstcentrum finns mammografi, kirurgi och onkologi samlat för ett snabbt och effektivt omhändertagande.

Specialiserad medicinsk behandling

En stor del av vår verksamhet gäller omhändertagandet av kvinnor som kommer till oss via hälsokontroll på Mammografiavdelningen, vi har även ett väletablerat samarbete med Bröstcentrum City.

Vårt uppdrag är kirurgisk och medicinsk onkologisk behandling av bröstcancer. Med samlad bred kompetens har vi mycket goda resurser för utredning, behandling och fortsatt omhändertagande av patienter med bröstcancer och godartade bröstsjukdomar. Vi har läkar- och sjuksköterskemottagning och en dagvårdsavdelning för onkologisk behandling.

Bröstkirurger undersöker och bedömer patienter med knölar eller andra bröstsymtom, och utreder i nära samverkan med specialister inom mammografi och cytopatologi. Om du själv upptäcker en knöl i bröstet behöver du en remiss för mammografi. Kontakta då din husläkare för att få en remiss. Patienter som skall ha medicinsk behandling, cytostatika eller annan onkologisk behandling, utreds och behandlas vidare av onkologer.

Inom Bröstcentrums verksamhet bedrivs forskning och många patienter inkluderas i forskningsstudier.

PNR - Patient och närstående rådet

Det är du själv som bäst känner din kropp och vet hur den reagerar och fungerar. Det är viktigt att du delger oss dina tankar, funderingar och önskemål rörande din vård och ditt välbefinnande. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi lyssnar och hör det du säger. Vi strävar alltid efter att bli bättre och vi behöver din hjälp! Delta i vår förbättringsgrupp för att skapa framtidens sjukvård.