Capio
Capio
Capio

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för capiostgoran.se samt ger dig information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker fler brister.

Kontakta oss om du inte kan ta del av vårt innehåll

Om du behöver innehåll i annat format kan du kontakta oss via e-post. Du kan kontakta oss genom att:

skicka e-post till info@capiostgoran.se

Kontakta oss om du hittar brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgänglighet på vår webbplats. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du rapportera till oss så att vi får veta att problemet finns. Skicka e-post till info@capiostgoran.se där du beskriver var på webbplatsen du upplever problem och vad problemet är.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet i digital offentlig service.

Kontakta tillsynsmyndigheten (länk till nytt fönster)

Brister i tillgänglighet

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

Allmänna brister

  • Sökfält på startsidan och sidan för mottagningar saknar etikett.

Problem vid användning utan synförmåga eller nedsatt synförmåga

  • Publicerade filmer har inte syntolkning.
  • Vissa bilder saknar förklarande texter (alt text)
  • PDF-dokument är inte korrekt gjorda för att fungera med upplästa hjälpmedel. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov. 
  • Element på vissa sidor är inte unika vilket kan försvåra för besökare att förstå hur elementen hänger ihop

Problem vid användning av nedsatt hörsel

  • Det kan finnas filmer som saknar textremsa. 

Hur vi testar webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten med hjälp av ett automatiserat verktyg. Senaste bedömningen gjordes 27 mars 2024. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 mars 2024.