Capio
Capio
Capio

Nätintegritetspolicy

Capio förstår att den personliga integriteten är viktig för våra besökare ("användare"). Följande information är framtagen för att hjälpa våra användare att förstå vilken information vi samlar in från våra webbplatser, och hur vi hanterar och använder den information som vi samlar in.

Senast uppdaterad: 2018-05-09

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig: Capio St Görans Sjukhus AB, Sankt Göransplan 1, 112 81 Stockholm

Informationsinsamling och användning

I samband med att våra webbplatser besöks kan vi komma att samla in information från användaren. Vi behandlar endast personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla fungerande webbplatser, och för att kunna hantera webbplatsernas innehåll och tjänster.

Logginformation

Då våra webbplatser besöks samlas automatiskt standardiserad logginformation in från användarens dator, så som information om vilken webbläsare och version som används, internetleverantör, IP-adress och datum och tid för åtkomst.

Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att tillhandahålla, vidareutveckla och förbättra våra webbplatser. Vi kommer inte att försöka ta reda på användarens identitet som ett resultat av besöket på våra webbplatser. Vi kommer inte heller att koppla ihop data som samlas in på detta sätt med personlig identifierbar information från annan källa för att identifiera användaren.

Uppgifter som lagras i loggfiler raderas regelbundet. Ytterligare lagring är möjlig, men då raderas eller anonymiseras användarens IP-adress.

Cookies

Våra webbplatser använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i användarens webbläsare i samband med besöket på webbplatserna. Cookies gör att webbläsaren identifieras unikt när webbplatserna återbesöks.

Vi använder cookies för att göra våra webbplatser mer användarvänliga. Dessutom använder vi cookies som tillåter en analys av hur webbplatserna används, exempelvis frekvens av sidvisningar och inmatade söktermer, för att förbättra kvaliteten på våra webbplatser och webbplatsernas innehåll.

Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som IP-adress och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till användaren.

Cookies raderas antingen automatiskt när användaren stänger sin webbläsare, så kallade temporära cookies, alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen, så kallade permanenta cookies. Även permanenta cookies tas bort automatiskt efter en viss tid.

Genom att ändra inställningarna i webbläsaren kan användaren inaktivera eller begränsa överföring av cookies. Redan sparade cookies kan när som helst raderas. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies är inaktiverade kan det vara så att specifika funktioner på våra webbplatser inte kan användas fullt ut.

På våra webbplatser informeras användaren om användning av cookies. I informationen framgår också hur lagring av cookies kan förhindras i webbläsarens inställningar.

Läs mer om de cookies vi använder på capiostgoran.se

Kontaktformulär och e-postkontakt

Då en användare kontaktar oss med en frågeställning och förfrågan via kontaktformulär på våra webbplatser kan användaren behöva delge oss med personuppgifter (exempelvis kontaktuppgifter). Vi kommer använda dessa personuppgifter för att besvara/hantera sådana frågeställningar och förfrågningar, och för att hantera vidare korrespondens.

Likaså kan användaren kontakta oss med generella frågeställningar via e-post. I det fallet behandlas personuppgifter som användaren tillhandahåller via e-post. Personuppgifterna används enbart för att behandla sådan korrespondens. Personuppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen.

Information och nyhetsbrev

Vi kan komma att efterfråga personuppgifter från användaren vid tillhandahållande av information och nyhetsbrev. Då en användare önskar prenumerera på information och nyhetsbrev så efterfrågar vi kontaktuppgifter. Vi kommer endast att använda kontaktuppgifterna för att skicka efterfrågad information. Personuppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen.

Beställningar

Vi kan komma att efterfråga personuppgifter från användaren i olika beställningsformulär. Användaren måste i dessa fall tillhandahålla personuppgifter (så som namn och adress). Dessa personuppgifter används endast för att fullgöra beställningar. Om vi har problem att hantera en beställning kan vi också komma att använda tillhandahållna kontaktuppgifter för att kontakta användaren. Personuppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen.

Analysverktyg

Vi använder Google Analytics för att kunna följa användarnas aktiviteter på våra webbplatser. Google Analytics är ett webbanalysverktyg från Google Inc. ("Google") och använder cookies som kan följa användarens inställningar vid besök på våra webbplatser. Den genererade informationen (inklusive IP-adress) kommer att bli anonymiserad som standard så att en personlig referens utesluts. Informationen som genereras av dessa cookies överförs vanligtvis till och lagras av Google på servrar i USA. Alla användare har möjligheten att inaktivera cookies i webbläsarinställningarna.

Google använder denna information för att utvärdera användningen av webbplatserna, sammanställa rapporter om användarnas aktivitet på våra webbplatser och tillhandahålla oss andra tjänster med anknytning till användningen av våra webbplatser. Vi använder denna information enbart för statistiska ändamål.

Tredjepartstjänster

Vi kan komma att samarbeta med tredjeparter för att tillhandahålla tjänsterna beskrivna i denna policy. Vi kommer då att delge de personuppgifter som är nödvändiga för att tredjeparterna skall tillhandahålla tjänsterna.

Externa länkar

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra organisationers webbplatser. Vi ansvarar inte för integritetspolicy och hantering av personuppgifter på andra organisationers webbplatser.

Användarens rättigheter

Användare har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi lagrar om användaren.

Om personuppgifterna vi har är inaktuella eller felaktiga har användaren också rätt att begära en uppdatering och korrigering av uppgifterna. Användaren kan också ha rätt att begära radering av personuppgifter vi har om användaren, förutsätt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett legitimt intresse för att behålla sådana uppgifter som väger tyngre.

Om behandlingen av personuppgifter utförs efter samtycke har användaren rätt att när som helst vända sig till personuppgiftsansvarig för att återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan detta återkallades.

Varje begäran om åtkomst, rättelse och radering, liksom återkallning av samtycke, måste göras skriftligen till personuppgiftsansvarig.

Ändring av vår nätintegritetspolicy

Vi kan, från tid till annan, uppdatera denna policy. Vi rekommenderar att användaren återbesöker vår nätintegritetspolicy för att ta del av uppdaterad information om hur vi hanterar integriteten för våra besökare.

Kontakta oss om vår nätintegritetspolicy

Vid frågeställningar eller klagomål på hur personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende användarens rättigheter, vill vi att skriftliga synpunkter skickas till personuppgiftsansvarig. Vi besvarar alla klagomål skriftligen.

Om användaren anser att sina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss kan användaren även vända sig till Datainspektionen.