Capio
Capio
Capio
medarbetare

Vårt erbjudande

Det har sina fördelar att jobba med oss på Capio S:t Görans sjukhus. Vi har en bred uppsättning förmåner som vi erbjuder till dig som anställd för att visa vår uppskattning för din insats. Vi vill ge dig som medarbetare en god arbetsmiljö. Här du får använda och utveckla din kompetens i vardagen, och bidra till effektiva arbetssätt och en vård med hög kvalitet.

Väx med oss

Kompetensutveckling

Vi arbetar aktivt med kontinuerlig individuell kompetensutveckling. För att sprida utveckla samt bibehålla kunskap har vi årligen flera utbildningar och föreläsningar. 

Förbättringsarbete 

Förbättringsarbete är en central del i vårt dagliga arbete där stort fokus ligger på våra medarbetares förslag till förändring och förbättring. Vi arbetar bland annat med digitala förbättringslappar där inkomna förslag och synpunkter löpande hanteras och genomförs tillsammans i verksamheten.   

Webbaserade utbildningar

På vår digitala utbildningsportal Capio Academy finns flera utbildningar att tillgå, för modernt lärande och enklare uppföljning. Du ges också en överblick på de utbildningar som du förväntas genomföra. Utbildningarna innefattar allt från vård och bemötande till brand, säkerhet, hållbarhet och IT.

Bemötande

Bemötande är viktigt såväl när det gäller vår arbetsmiljö som kvalité och patientsäkerhet. Vi arbetar därför kontinuerligt i verksamheten med bemötandefrågan i flera former under namnet “Schysst vardag”. Vi har bland annat utbildningar, bemötandespel, APT-material samt att vi löpande lyfter fram medarbetare som visar på goda exempel kopplat till bemötande.  

Hälsa och teamkänsla

Friskvårdsbidrag

Du får upp till 4 000 kr/år i friskvårdsbidrag, som gäller allt från träning till avkoppling och kostrådgivning.

Fri sjukvård

Vi erbjuder ersättning för sjukvårdskostnader upp till högkostnadsskyddet.

Gratis gym

På sjukhuset finns ett gym för alla medarbetare med generösa öppettider. 

Företagshälsovård

Vi samarbetar med Falck när det gäller företagshälsovård. 

Gratis influensavaccin

För din, patienternas och verksamhetens skull får du som medarbetare gratis influensavaccin varje år. 

Friskvårdsaktiviteter & teamkänsla

Under året genomför vi olika aktiviteter så som steg- och aktivitetstävlingar för att främja en hälsosam livsstil. Sjukhuset har ett eget gym och erbjuder förmånscyklar för att uppmuntra till fysisk aktivitet. Tillsammans med Locum anordnar vi gratis cykelservice både på våren och hösten för att underlätta för våra anställda. 

Möjligheterna till friskvård är många och vi strävar efter att skapa en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare. 

För att främja teamkänslan mellan dig och dina kollegor arrangerar vi årligen sjukhusgemensamma fester, julbord, after works och andra tillställningar. Vi är måna om att erbjuda en trivsam och hälsosam arbetsmiljö. 

Gemenskap

Gemenskap mellan dig och dina kollegor är något vi är måna om. Vi arrangerar bland annat en årlig sjukhusgemensam sommarfest, julbord/pub och andra tillställningar.

Personalcyklar

Cykla till och från jobbet med våra personalcyklar. Tillsammans vill vi minska miljöpåverkan och förbättra hälsan.

Hjälporganisationer

Vi bidrar kontinuerligt hjälporganisationer som till exempel Wateraid.

Förmåner för dig

Kollektivavtal 

Som anställd hos oss kan du känna dig trygg genom våra kollektivavtal. Du omfattas av försäkringar, tjänstepension, semesterdagar, föräldralön och efterlevandeskydd.  

För anställda på Capio S:t Görans sjukhus följer vi Sveriges Kommuner och Regioners kollektivavtal Allmänna Bestämmelser.  

För anställda på Capio S:t Görans Radiologi följer vi Vårdföretagarnas kollektivavtal Bransch E.  

Arbetstidsmodeller 

Vi strävar efter att erbjuda flexibla och anpassningsbara arbetstider för att möta individuella behov och skapa en hållbar arbetslivsbalans för våra anställda. Genom att erbjuda olika arbetstidsmodeller och kontinuerligt utforska nya alternativ arbetar vi aktivt med att skapa en arbetsmiljö där du kan forma dina arbetsdagar efter din livssituation. 

Ett exempel på detta är ett pågående pilotprojekt, där du har möjlighet att arbeta med en 80 % tjänstgöring samtidigt som du behåller en 100 % lön.  

Vi har även poängmodellen för dig som arbetar med patienter dygnet runt, du kan läsa mer om den här.

 

Förmånsportal

På vår förmånsportal Benify finns en mängd förmåner för dig. Förutom friskvårdsrabatter får du tillgång till erbjudanden inom många kategorier; SL-kort, biobiljetter, elektronik, resor, matkassar, tjänster, leasa cykel samt mycket mer. 

Personalbostäder

Genom sjukhuset finns möjlighet att hyra nybyggda, fina och fullt möblerade ettor och tvåor i Solna, nära sjukhuset. Under de första sex månaderna som lägenheterna hyrs får du som anställd ett hyresbidrag.  

Din del av vinsten

3 % av sjukhusets vinst går årligen till Stiftelsen S:t Göran. För varje år du arbetar får du en andel i den. Pengarna avsätts per automatik och börjar betalas ut från och med att du fyller 61 år. När du slutar ligger dina pengar kvar och fortsätter att växa.

Rekryteringsbonus

Vi uppmärksammar medarbetare som tipsar om svårrekryterade tjänster.

Utökad föräldraledighet 

Som anställd har du rätt till hel ledighet till dess att ditt barn är fyra år samt rätt till förkortning av arbetstiden ner till 75%, tills ditt barn fyllt 12 år. 

Du får även föräldrapenningtillägg i sammanlagt 180 kalenderdagar per födsel och som längst till dess att barnet är 24 månader. Föräldrapenningtillägget motsvarar 10 procent av lönebortfallet beräknat per kalenderdag.  

Läs mer om våra förmåner i foldern "Att arbeta på Capio S:t Görans Sjukhus".