Capio
Capio
Capio

Utbildning

Här på Capio S:t Görans Sjukhus finns en stor verksamhet inom utbildning för vårdens alla yrkesgrupper.

Inom verksamhetsförlagd utbildning tar sjukhuset emot bland annat sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, paramedicinare och medicinska sekreterare.

Sjukhusets AT-tjänstgöring tillhör en av de mest eftersökta och högt rankade i Stockholm, med start två gånger per år.

Vi erbjuder också ST-tjänstgöring inom basverksamheterna anestesi, kirurgi, medicin, ortopedi och radiolog genom sjukhusets utbildnings- och utvecklingsprogram för ST-läkare.

Ett nav i sjukhusets satsning på forskning, utbildning och utveckling är vårt Kliniska Kompetenscentrum, som är en samlingsplats för praktisk färdighetsträning, teamträning, föreläsningar och handledning.