En patient med armen i mitella sitter i en sjukhussäng, medan två medarbetare står bredvid och hjälper patienten. En patient med armen i mitella sitter i en sjukhussäng, medan två medarbetare står bredvid och hjälper patienten.

Kvalitet och patientsäkerhet

Vid Capio S:t Görans sjukhus driver vi ständigt utvecklingen av sjukvårdens arbetssätt framåt och förbättrar förutsättningarna för våra patienter både före, under och efter sjukhusvistelsen. Vårt mål är att ge alla patienter en högkvalitativ, patientsäker och effektiv sjukvård.

Ständiga förbättringar

Vi ser att ett välfungerande, systematiskt förbättringsarbete är en förutsättning för hög patientsäkerhet. För oss på Capio S:t Görans Sjukhus är det viktigt att vi har ett system där vi varje dag, som en del av vårt arbete, synliggör och löser de problem som uppstår.

Alla medarbetare har därför två jobb – dels att ge vård och dels att förbättra våra arbetssätt. Genom ett proaktivt arbete och standardisering av vårdprocesser, med minskade variationer som följd, ökar vi patientsäkerheten.

Vi redovisar vår kvalitet

Genom kontinuerligt förbättringsarbete och patienternas delaktighet förenar vi vård, kvalitet, patientsäkerhet och effektivitet. För vidare information och resultat hänvisar vi till vår kvalitetsredovisning och patientsäkerhetsberättelse nedan samt till resultaten i öppna jämförelser som bygger på vårt deltagande i de nationella kvalitetsregistren. I patientsäkerhetsberättelsen hittar du våra prioriterade aktiviteter för året.

Våra patienter bidrar

Våra patienter bidrar till vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Det sker genom deltagande i kvalitetsregister och genom att vi regelbundet gör interna kvalitetsuppföljningar, är du som patient aktivt bidrar. All journaldata hanteras enligt patientdatalagen och strikta integritetskrav.

Om du som patient vill avstå från deltagande i de nationella kvalitetsregistren kontaktar du vår vår patientvägledare 08-58 70 10 00 (växel).

Kvalitetsredovisning

Illustration över ett stort antal sidor med text och bild från kvalitetsredovisningen.

Om kvalitetsredovisningen

För oss på Capio S:t Görans Sjukhus är det viktigt att vara öppna med våra kvalitetsresultat och hur vi arbetar. Kvalitetsredovisningen är ett viktigt verktyg i det.

I den hittar du kvalitetsresultat för våra olika patientflöden, sjukhusgemensamma resultat och beskrivningar av våra olika verksamheter. 

Du hittar också analys av resultat samt beskrivningar av pågående och planerade förbättringsarbeten och projekt inom våra patientflöden.

För mer information kontakta i första hand respektive verksamhet. För mer information om kvalitetsredovisningen ur sjukhusövergripande perspektiv, kontakta Kvalitetschef Anna Zerne på telefon: 08-5870 2067. 

Kvalitetsredovisning 2022

Kvalitetsredovisning 2021