Capio
Capio
Capio
läkare med patient

Kvalitet och patientsäkerhet

Vid Capio S:t Görans sjukhus driver vi ständigt utvecklingen av sjukvårdens arbetssätt framåt och förbättrar förutsättningarna för våra patienter både före, under och efter sjukhusvistelsen. Vårt mål är att ge alla patienter en högkvalitativ, patientsäker och effektiv sjukvård.

Ständiga förbättringar

Vi ser att ett välfungerande, systematiskt förbättringsarbete är en förutsättning för hög patientsäkerhet. För oss på Capio S:t Görans Sjukhus är det viktigt att vi har ett system där vi varje dag, som en del av vårt arbete, synliggör och löser de problem som uppstår.

Alla medarbetare har därför två jobb – dels att ge vård och dels att förbättra våra arbetssätt. Genom ett proaktivt arbete och standardisering av vårdprocesser, med minskade variationer som följd, ökar vi patientsäkerheten.

Vi redovisar vår kvalitet

Genom kontinuerligt förbättringsarbete och patienternas delaktighet förenar vi vård, kvalitet, patientsäkerhet och effektivitet. För vidare information och resultat hänvisar vi till vår kvalitetsredovisning och patientsäkerhetsberättelse nedan samt till resultaten i öppna jämförelser som bygger på vårt deltagande i de nationella kvalitetsregistren. I patientsäkerhetsberättelsen hittar du våra prioriterade aktiviteter för året.

Våra patienter bidrar

Våra patienter bidrar till vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Det sker genom deltagande i kvalitetsregister och genom att vi regelbundet gör interna kvalitetsuppföljningar, är du som patient aktivt bidrar. All journaldata hanteras enligt patientdatalagen och strikta integritetskrav.

Om du som patient vill avstå från deltagande i de nationella kvalitetsregistren kontaktar du vår vår patientvägledare 08-58 70 10 00 (växel).

Kontakta patientvägledare via e-tjänsten 1177

Capio S:t Görans Sjukhus i siffror 2022

348 vårdplatser
348 vårdplatser
231512 öppenvårdstillfällen
231512 öppenvårdstillfällen

Kvalitetsredovisning 2023

Kvalitetsredovisning 2022

Kvalitetsredovisning 2021