Capio
Capio
Capio
vårdpersonal tar hand om patient

Om oss

Välkommen till Capio S:t Görans Sjukhus - Akutsjukhuset mitt i stan. Capio S:t Görans Sjukhus är ett akutsjukhus för vuxna patienter, beläget på Kungsholmen.

Sjukhuset är Stockholms mest centralt belägna akutsjukhus och ett av landets största räknat till antalet akuta patienter. Under 2019 tog vi emot över 100 000 besök på vår akutmottagning.

Våra serviceområden med sammanlagt 420 000 innevånare är Akalla, Bromma, Ekerö-Mälaröarna, Husby, Hässelby-Vällingby, Kista, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby, Spånga, Tensta, Vasastan och Östermalm.

Det innebär att vi får remisser från husläkare och andra vårdgivare i dessa områden. Som akut patient kan du alltid komma till Capio S:t Göran (liksom till de andra akutsjukhusen) – oavsett var du bor, i Sverige eller i något annat land.

Ett lagom stort sjukhus

Capio S:t Görans Sjukhus är ett lagom stort sjukhus. Tillräckligt stort för att kunna erbjuda en bred verksamhet inom olika medicinska specialiteter. Här finns Akutklinik, Akutmedicinklinik, Hjärtklinik, Medicinklinik, Neurologisk klinik, Ortopedklinik, Kirurgklinik, Anestesiklinik, Smärtklinik, Fysiologisk klinik, Förlossningsklinik, Service & Logistik samt Röntgenklinik.

Samtidigt är vi en tillräckligt liten organisation för att alla medarbetare ska kunna vara med och påverka utvecklingen, och det är tillräckligt nära mellan verksamhet och sjukhusledning för att goda idéer ska kunna omsättas i beslut och genomföras i handling. På Capio S:t Göran hittar du pulsen hos ett modernt akutsjukhus och en personlig anda.

En ledande europeisk vårdgivare

Vi frågar kontinuerligt våra patienter hur de upplever vården på sjukhuset, och det gläder oss att vi får genomgående goda betyg i enkäterna. Som patient vill man bli sedd och mött med respekt, man vill känna sig trygg och bli väl omhändertagen. Det blir man på Capio S:t Göran.

På ett par punkter skiljer vi oss helt från andra sjukhus. Capio S:t Göran var landets första sjukhus att drivas som aktiebolag, med start 1994. Vi ingår sedan 2000 i en av Europas ledande privata vårdkoncerner, Capio AB, och är det första och hittills enda akutsjukhuset i Sverige med en privat ägare. För dig som patient innebär det ingen skillnad. Alla är välkomna och det kostar inget extra, vården bekostas av skattepengar precis som på landstingets egna sjukhus.

Från november 2018 är Capio en del av Ramsay Santé och samgåendet skapar en ledande europeisk vårdgivare med cirka 36 000 medarbetare.

För mer information om Capio och Ramsay Santé se:

Capios webbplats 

Ramsay Santés webbplats