Capio
Capio
Capio
Hjärta

Miljö och hållbarhet

Utgångspunkten i vårt miljöarbete är vår ekologiska hållbarhetspolicy. Sjukhuset är miljöcertifierat sedan december 2005. Det betyder att vi har ett godkänt miljöledningssystem, struktur för sjukhusets hållbarhetsarbete, enligt ISO standard 14001:2015

Capio S:t Görans Sjukhus ska aktivt bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

Skydd av miljön, hållbar försörjning och effektiv användning av energi och naturresurser är viktiga förutsättningar för en ekologisk hållbar utveckling.

Långsiktig hållbarhet

Capio S:t Görans Sjukhus ska därför medverka till en långsiktig ekologisk hållbar utveckling som är naturligt integrerad i den dagliga verksamheten genom att vi:

  • Ger en god vård i alla led.
  • Ständigt förebygger och minskar på miljöbelastningen med fokus på läkemedel, medicinska gaser, förbrukningsmaterial, kost, energi, transporter och avfall samt redovisar vår miljöpåverkan och energiförbrukning i relation till vår produktion.
  • Verkar för att medarbetarna ska ha nödvändig kunskap och medvetenhet om hur miljö- och energieffektiviteten inom våra respektive arbetsområden kan förbättras.
  • Alltid väger in miljöaspekterna vid val av produkter och tjänster, så att vi får en så liten miljö- och energibelastning som möjligt, och bidrar därmed till en ekologisk hållbar utveckling.
  • Efterlever för oss gällande lagstiftning och andra krav inom miljö- och energiområdet.
  • Är öppna mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden om vår miljö- och energipåverkan och vårt ekologiska hållbarhetsarbete.

Vårt miljöledningssystem

Vi har ett godkänt miljöledningssystem, och en struktur för sjukhusets hållbarhetsarbete, enligt ISO standard 14001:2015. Vårt certifikat utfärdat av Qvalify.

För mer information om vårt hållbarhetsarbete, kontakta Eva Öhrn, Hållbarhetschef på telefon 08-58 70 17 05.