Onkologisk dagvård

Onkologisk dagvårdsavdelning är en del i den sammanhållna vårdkedjan för behandling av patienter med bröst-, tarm- och prostatacancer. På dagvårdsavdelningen ges onkologisk medicinsk behandling, cytostatika och andra cancerläkemedel, före eller efter kirurgisk behandling.

Om oss

Här arbetar specialistutbildade sjuksköterskor i nära samarbete med onkologer, kontaktsjuksköterskor och övriga medarbetare, och följer den vårdplanen som upprättas för varje patient.

Alla patienter och närstående ska känna sig delaktiga, välinformerade och trygga i vård och behandling. Tveka inte att höra av dig om du önskar information kring din eller en närståendes sjukdom eller behandling.

PICC-line

På avdelningen finns även en PICC-linemottagning, för att säkerställa att alla patienter som behöver en PICC-line innan start av behandling skall kunna erhålla detta utan dröjsmål.

Det finns även möjlighet att få hjälp av sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator eller dietist för den som behöver och önskar detta.

PNR - Patient- och närståenderådet

Om du har idéer om på hur vi kan förbättra oss och vårt arbete tar vi tacksamt emot dessa. Återkoppla gärna dina synpunkter direkt till oss. Det är viktigt att du delger oss dina tankar, funderingar och önskemål rörande din vård och ditt välbefinnande. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi lyssnar och hör det du säger. Vi strävar alltid efter att bli bättre och vi behöver din hjälp! Delta i vår förbättringsgrupp för att skapa framtidens sjukvård.

Munskydd för patienter och besökare

För att förhindra spridning av covid-19 rekommenderar vi starkt alla som besöker sjukhuset att använda munskydd.

Om du redan har ett munskydd när du kommer till sjukhuset, fortsätt att använda det under hela besöket. Om du inte har ett munskydd får du ett i receptionen.