Capio
Capio
Capio

Onkologisk dagvård

Onkologisk dagvårdsavdelning är en del i den sammanhållna vårdkedjan för behandling av patienter med bröst-, tarm- och prostatacancer. På dagvårdsavdelningen ges onkologisk medicinsk behandling, cytostatika och andra cancerläkemedel, före eller efter kirurgisk behandling.

Patientmöte

Hur kan vi hjälpa dig?

Om oss

Alla patienter och närstående ska känna sig delaktiga, välinformerade och trygga i vård och behandling. Tveka inte att höra av dig om du önskar information kring din eller en närståendes sjukdom eller behandling.

PICC-line

På avdelningen finns även en PICC-linemottagning, för att säkerställa att alla patienter som behöver en PICC-line innan start av behandling skall kunna erhålla detta utan dröjsmål.

Det finns även möjlighet att få hjälp av sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator eller dietist för den som behöver och önskar detta.

PNR - Patient och närstående rådet

Det är du själv som bäst känner din kropp och vet hur den reagerar och fungerar. Det är viktigt att du delger oss dina tankar, funderingar och önskemål rörande din vård och ditt välbefinnande. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi lyssnar och hör det du säger. Vi strävar alltid efter att bli bättre och vi behöver din hjälp! Delta i vår förbättringsgrupp för att skapa framtidens sjukvård.