Capio
Capio
Capio

Eftervård & Rehabilitering

Majoriteten av alla kvinnor som får bröstcancer fortsätter att leva ett normalt liv under många år. Efterkontroller sker vanligen varje år.

Eftervård

De årliga kontrollerna innebär receptförskrivning och mammografi. Dessa mottagningar erbjuder också samtal med kurator, psykolog eller psykiater. Andra röntgenundersökningar eller provtagningar sker enbart vid behov. I varje region finns också en patientförening för bröstcancerpatienter där man kan få ytterligare upplysningar och råd.

Rehabilitering

I samband med besök för diagnosbesked erbjuder kontaktsjuksköterskan patienten att fylla i formuläret Hälsoskattning för cancerrehabilitering. Syftet är att identifiera eventuella symtom och planera rehabiliteringsinsatser utifrån patientens behov.

Resurser för cancerrehabilitering