Capio
Capio
Capio

Om bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Det finns olika typer av bröstcancer. De flesta blir av med sjukdomen efter behandling.

Drygt 9 000 nya fall konstateras varje år i Sverige, vilket innebär att var nionde kvinna riskerar att drabbas under sin livstid. Män kan också få bröstcancer men det är mycket ovanligt, ungefär 50 personer om året i hela Sverige. Risken för bröstcancer ökar med stigande ålder.

Det är angeläget att hitta bröstcancer så tidigt som möjligt, gärna innan den ger symtom. Ett bra sätt är mammografikontroller som landstingen tillhandahåller. I Stockholms län kallas kvinnor mellan 40-74 år vartannat år för hälsoundersökning. Om man upptäcker något avvikande vid en sådan undersökning, blir kvinnan tillbakakallad för kompletterande undersökningar. Om det fortfarande efter detta kvarstår oklarheter, får hon träffa en bröstläkare.

Om en förändring i bröstet kvarstår mer än en månad bör man uppsöka läkare. Vanligen träffar man sin husläkare eller beställer tid på en bröstmottagning.

Bröstcancerdiagnos

En bröstcancerdiagnos ställs vanligtvis genom trippeldiagnostik som består av tre moment:

  1. Mammografi, ibland kompletterad med ultraljud.
  2. Klinisk undersökning som innebär att läkaren tittar på och känner igenom bröstet och lymfkörtlar i armhålan och vid nyckelbenen.
  3. Finnålspunktion som innebär att celler sugs ut från det misstänkta området i bröstet med hjälp av en nål. Cellerna undersöks sedan i mikroskop.

Ibland kompletteras undersökningen med mellannålsbiopsi, då man med en något grövre nål tar ut vävnad från det misstänkta området.