Medicinskt Centrum

På Medicinskt Centrum finns flera specialistmottagningar och en behandlingsavdelning för internmedicin. Vi utreder och behandlar hormonsjukdomar, mag-tarmsjukdomar, blodsjukdomar, leversjukdomar samt lungsjukdomar.

Om oss

Forts. från sidans topp.

Det kan till exempel vara sjukdomar i sköldkörteln, benskörhet, diabetes, inflammatorisk tarmsjukdom, leukemi, tumörer i lymfsystem eller benmärg. Vi har också en fotmottagning för dig som har diabetes och fotsår och en trombosmottagning.

Här arbetar team med undersköterskor, specialutbildade sjuksköterskor, kontaktsjuksköterskor, fotterapeut, specialistläkare, fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter och dietister.

Inför besöket

Medtag kallelse och giltig ID-handling. Om du är ansluten till KIVRA får du alla dina mottagningskallelser från Medicinskt Centrum dit.

Du anmäler dig i självincheckningen på mottagningen.

Vid behov av tolk vänligen kontakta mottagningen i god tid.

Vid ombokning eller avbokning kontakta mottagningen snarast. Uteblivet besök eller avbokning senare än 24 timmar före bokat besök debiteras med 400 kr oavsett besökstyp. Gäller även om du har högkostnadsskydd/frikort.

Om du önskar få sms-påminnelse från oss på Capio S:t Göran meddela detta till personalen i samband med ditt besök.

Videobesök manual