Medicinskt Centrum

På Medicinskt Centrum har vi specialistmottagningar och behandlingsavdelning för internmedicin. Till oss kan du komma för att utredas och behandlas för en hormonsjukdom, mag-tarmsjukdom, leversjukdom, blodsjukdom eller lungsjukdom.

Det kan till exempel vara sjukdomar i sköldkörteln, benskörhet, diabetes, inflammatorisk tarmsjukdom, leukemi, tumörer i lymfsystem eller benmärg. Vi har också en fotmottagning för dig som har diabetes och fotsår och en trombosmottagning.

Här arbetar team med undersköterskor, specialutbildade sjuksköterskor, kontaktsjuksköterskor, fotterapeut, specialistläkare, fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter och dietister.

Kontaktuppgifter

  • Sköterskeexpeditionen

  • Behandlingsavdelningen

  • IBD-sjuksköterska

  • Diabetessjuksköterska

  • Leversjuksköterska

  • Fotterapeut