Medicinskt Centrum

På Medicinskt Centrum finns flera specialistmottagningar och en behandlingsavdelning för internmedicin. Vi utreder och behandlar hormonsjukdomar, mag-tarmsjukdomar, blodsjukdomar, leversjukdomar samt lungsjukdomar.

Forts. från sidans topp.

Det kan till exempel vara sjukdomar i sköldkörteln, benskörhet, diabetes, inflammatorisk tarmsjukdom, leukemi, tumörer i lymfsystem eller benmärg. Vi har också en fotmottagning för dig som har diabetes och fotsår och en trombosmottagning.

Här arbetar team med undersköterskor, specialutbildade sjuksköterskor, kontaktsjuksköterskor, fotterapeut, specialistläkare, fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter och dietister.

Kontaktuppgifter

  • Sköterskeexpeditionen

  • Behandlingsavdelningen

  • IBD-sjuksköterska

  • Diabetessjuksköterska

  • Leversjuksköterska

  • Fotterapeut