Medicinskt Centrum

På Medicinskt Centrum finns flera specialistmottagningar och en behandlingsavdelning för internmedicin. Vi utreder och behandlar hormonsjukdomar, mag-tarmsjukdomar, blodsjukdomar, leversjukdomar samt lungsjukdomar.

 

Vaccin covid-19

Du som har kontakt med Medicinskt centrum och tillhör någon riskgrupp kommer att få brev med instruktioner hur och vart du ska vända dig för att boka tid till Covid-19 vaccination. Medicinskt Centrum kommer inte själva erbjuda vaccin på plats. Du kan inte påskynda processen genom att ringa eller skriva på 1177.

Får du vaccinationserbjudande från din vårdcentral kan du bortse från det brev du får från Medicinskt Centrum.

 

Forts. från sidans topp.

Det kan till exempel vara sjukdomar i sköldkörteln, benskörhet, diabetes, inflammatorisk tarmsjukdom, leukemi, tumörer i lymfsystem eller benmärg. Vi har också en fotmottagning för dig som har diabetes och fotsår och en trombosmottagning.

Här arbetar team med undersköterskor, specialutbildade sjuksköterskor, kontaktsjuksköterskor, fotterapeut, specialistläkare, fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter och dietister.

Kontaktuppgifter

  • Sköterskeexpeditionen

  • Behandlingsavdelningen

  • IBD-sjuksköterska

  • Diabetessjuksköterska

  • Leversjuksköterska

  • Fotterapeut