Hematologimottagning

Hos oss utreds och behandlas patienter med blodsjukdomar. Första kontakten sker via remiss från annan vårdinrättning.