Capio
Capio
Capio

Behandlingsavdelning Medicin

Hos oss behandlas patienter som till exempel behöver blodtransfusion, antikroppsbehandling och cytostatika. Vi tar även hand om för- och eftervård i samband med biopsi av lymfkörtel.

läkare samtalar med patient

Hur kan vi hjälpa dig?

Information