Behandlingsavdelning

På behandlingsavdelningen behandlas patienter som till exempel behöver blodtransfusion, antikroppsbehandling och cytostatika. Vi tar även hand om för- och eftervård i samband med biopsi av lymfkörtel.

  • För dig som vill veta mer

  • Kontaktsjuksköterska