Capio
Capio
Capio

Diabetesmottagning

Det finns flera former av diabetes, alla påverkar blodsockernivån. De vanligaste formerna är typ 1 och typ 2 diabetes. Diabetesvård omfattar många förebyggande åtgärder, bland annat regelbunden kontakt med läkare och diabetessjuksköterska. Tänk efter vad du vill ta upp när du kommer på ditt besök.

blodprov

Hur kan vi hjälpa dig?

Information