Diabetesmottagning

Det finns flera former av diabetes, alla påverkar blodsockernivån. De vanligaste formerna är typ 1 och typ 2 diabetes. Diabetesvård omfattar många förebyggande åtgärder, bland annat regelbunden kontakt med läkare och diabetessjuksköterska. Tänk efter vad du vill ta upp när du kommer på ditt besök.

  • Inför ditt besök

  • När ska jag kontakta mitt diabetesteam

  • Glooko - dela dina blodsockervärden med din vårdgivare?

  • Vad är diabetes?

  • Hjälpmedel, beställning och teknisk support

  • Videobesök - manual

  • Vill du veta mer?

  • Vad är ketoacidos?

  • Nationella diabetesregistret