Gastroenterologimottagning

Vi utreder och behandlar patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar (till exempel Ulcerös colit, Crohns sjukdom) och leversjukdomar. Vår verksamhet består i huvudsak av planerade mottagningsbesök men vi har även tillgång till dagvårdsavdelning. Du behöver en remiss för att kunna boka tid till mottagningen.

  • För dig som vill veta mer

  • Provtagning

  • Kvalitetsregister