Capio
Capio
Capio

Gastroenterologimottagning

Vi utreder och behandlar patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar (till exempel Ulcerös colit, Crohns sjukdom) och leversjukdomar. Vår verksamhet består i huvudsak av planerade mottagningsbesök men vi har även tillgång till dagvårdsavdelning. Du behöver en remiss för att kunna boka tid till mottagningen.

läkare med patient

Hur kan vi hjälpa dig?

Information