Capio
Capio
Capio
Två medarbetare tar hand om en patient som ligger i sin säng.

Efter mitt besök

Som patient dyker det ibland upp frågor efter att du har lämnat sjukhuset. Här hoppas vi kunna besvara några av dem.

Vid utskrivning

När du skrivs ut från sjukhuset får du i de allra flesta fall råd och upplysningar av din läkare. Läkaren ser också till att du får de recept och intyg du behöver.

Journal

När du får vård förs en patientjournal där alla insatser dokumenteras. Du kan ta del av uppgifterna, antingen genom att logga in via 1177 e-tjänster eller genom att beställa hem en journalkopia via vår journalservice.

Min journal

Synpunkter på din vård

Har du synpunkter på vården bör du i första hand ta upp det med den personal du haft kontakt med. Du kan också lämna synpunkter, förslag eller klagomål via 1177:s E-tjänster. Du kan även få hjälp av sjukhusets Patientvägledare. Läs här om hur du lämnar synpunkter. 

Betalning och patientavgifter

Patientavgift är den avgift som patienten betalar vid ett besök i hälso- och sjukvården. Capio S:t Görans Sjukhus har avtal med Region Stockholm och har därför samma patientavgifter som andra sjukhus i regionen.

Mer information om patientavgifter i Region Stockholm samt hur högkostnadsskyddet för sjukvård fungerar hittar du på 1177.

Vanliga frågor om patientavgifter på Capio S:t Görans Sjukhus.

  • Du kan betala patientavgiften med kort eller mot faktura.
  • Väljer du att betala mot faktura så skickas denna till din folkbokföringsadress av Visma Financial Solutions, du kan se din faktura på www.mittarende.se
  • Vård som inneliggande på avdelning kostar 120 kr per dygn och skickas alltid hem som faktura efter att du blivit utskriven.
  • Uteblir du från ett besök eller avbokar det sent så kommer du att bli debiterad 400 kr för detta
  • För medföljande på förlossningen kostar det 800 kr/dygn efter barnets födelse.
  • När det har gått mer än sju dagar efter födseln är avgiften 250 kr för ett besök.

Har du fler frågor om patientavgifter går det bra att kontakta oss måndag till torsdag klockan 09:00-11:00 på telefon: 08-5870 2027.

Sjukresor

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, sjukgymnast, eller kurator. Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning. Det är den som ger dig din vård som beslutar om du ska få sjukresa.

Sjukresor i Stockholms län

Vanliga frågor