Min journal

Du kan antingen läsa din journal på nätet via 1177 e-tjänster eller beställa en papperskopia via Journalservice.

 

  • Läs din journal på nätet via 1177 e-tjänster

  • Beställning av journalkopior

  • Beställningsrutin för anhöriga

  • Utlämning av journalkopior

  • Övriga journaler

  • Kontakta Journalservice

  • Spärr, logg och ändring i journal