Journalservice

Beställning av journalkopia för privatpersoner och andra vårdgivare.

Beställning kan göras via (kräver E-legitimation), via telefon eller per post. Skriftlig beställning per post ska innehålla namn, personnummer, telefonnummer, vilken klinik/avdelning du besökt, eventuellt år och datum för besöket.

Har du frågor om din vård bör du i första hand kontakta personalen eller chefen på den klinik, avdelningen eller mottagning där du blivit behandlad. Här kan du söka fram de mottagningar och avdelningar som du kan kontakta via e-tjänsterna.

  • Läs din journal på nätet via 1177 e-tjänster

  • Beställningsrutin för privatpersoner

  • Beställningsrutin för anhöriga

  • Beställningsrutin som vårdgivare

  • Kontakta Journalservice

  • Övriga journaler

  • Spärr, logg och ändring i journal