Capio
Capio
Capio
illustration som visar fakta om 2022

Kvalitetsredovisning för 2022 publicerad – hög kvalitet i ny form

10 mars 2023

För 30:e året i rad publicerar Capio S:t Görans Sjukhus en öppen kvalitetsredovisning. I den berättar vi om våra kvalitetsresultat under 2022 ur olika perspektiv, hur vi arbetar med kvalitet och hur vi ska bli ännu bättre under 2023. I år har kvalitetsredovisningen fått en ny, mer komprimerad och lättillgänglig utformning.

– Tanken med den nya utformningen är att kvalitetsredovisningen ska bli ännu mer lättillgänglig för patienter, närstående, jobbsökande och andra intresserade. Vi har försökt att ha ett enklare, mindre medicinskt tungt språk för att den ska bli tillgänglig för fler, och presentera resultat och fakta på ett överskådligt sätt, berättar kvalitetschef Anna Zerne, som ansvarar för kvalitetsredovisningen. 

Nytt för i år är att kvalitetsredovisningen presenteras på avdelning och mottagningsnivå. För de enheter som har en redovisning länkas den från vår hemsida från varje enhets sida, så att besökare lätt kan se hur kvalitetsresultat och kvalitetsarbete ser ut på den enhet de är intresserade.

– Vi har trots tunga år med covid-19-pandemin imponerande kvalitetsresultat och det finns ett starkt engagemang bland våra medarbetare och chefer att vilja förbättra ytterligare. Det visar sig bland annat i ett stort antal förbättringsprojekt. Den energin måste vi värna om och dra nytta av, säger Anna Zerne.

Läs Kvalitetsredovisning 2022

Följ oss i sociala medier