Läkare pratar med patient Läkare pratar med patient

Hjärtcentrum

Hjärtcentrum består av dagvård, ischemi, svikt/vitier och arytmi. Förutom läkarmottagningen finns en välutbyggd sjuksköterskemottagning med specialutbildade sjuksköterskor samt team med fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter och dietister.
  • Hitta hit

  • Kontakt

Hjärtcentrums dagvårdsavdelning tar emot patienter som behöver kvalificerad utredning, bedömning och behandling men som inte behöver läggas in på vårdavdelning över natten.

Hjärtcentrum Ischemi tar hand om dig som har en konstaterad eller misstänkt ischemisk hjärtsjukdom (som hjärtinfarkt eller kärlkramp), hjärtmuskelinflammation eller annan hjärtsjukdom som kräver specialistkardiologi.

Hjärtcentrum Svikt/Vitier tar hand om dig som har hjärtsvikt, det vill säga att hjärtats pumpkraft är nedsatt, har fel på hjärtklaffarna eller strukturella hjärtfel (så kallade vitier).

Hjärtcentrum Arytmi tar hand om, utreder och behandlar dig med komplexa rytmrubbningar, svimningar, där det eventuellt finns behov av elkonvertering (normalisering av hjärtrytmen på elektrisk väg) samt dig som har eller behöver pacemaker och/eller en implanterbar defibrillator.