Hjärtcentrum Svikt/Vitier

Hjärtcentrum Svikt/Vitier tar hand om dig som har hjärtsvikt, dvs att hjärtats pumpkraft är nedsatt, eller har fel på hjärtklaffarna eller strukturella hjärtfel (så kallade vitier).

Inför besöket kontrolleras ofta ditt blodtryck, EKG, vikt, blodprover med mera utifrån behov. Vi ger dig information om din sjukdom, egenvård och behandling för att ge dig insikt och trygghet så att du känner dig delaktig i din vård.

Förutom läkarmottagningen finns en välutbyggd sjuksköterskemottagning med specialutbildade sjuksköterskor. Vi har egen EKO mottagning där ultraljudsundersökning och samtidig bedömning av hjärtläkare görs. Här arbetar också team med fysioterapeuter (sjukgymnast), arbetsterapeuter och dietister. Individanpassad träning är en viktig del av behandlingen, liksom patientutbildning som bedrivs både i grupp och individuellt.

Vi tar emot interna remisser från sjukhusets alla enheter samt externa remisser från vårdcentraler, privatpraktiserande läkare och geriatrisk vård.