Hjärtcentrum Svikt/Vitier

Hjärtcentrum Svikt/Vitier tar hand om dig som har hjärtsvikt, det vill säga att hjärtats pumpkraft är nedsatt, eller har fel på hjärtklaffarna eller strukturella hjärtfel (så kallade vitier).

Inför besöket kontrolleras ofta ditt blodtryck, EKG, vikt, blodprover med mera utifrån behov. Vi ger dig information om din sjukdom, egenvård och behandling för att ge dig insikt och trygghet så att du känner dig delaktig i din vård.

Förutom läkarmottagningen finns en välutbyggd sjuksköterskemottagning med specialutbildade sjuksköterskor. Vi har egen EKO mottagning där ultraljudsundersökning och samtidig bedömning av hjärtläkare görs. Här arbetar också team med fysioterapeuter (sjukgymnast), arbetsterapeuter och dietister. Individanpassad träning är en viktig del av behandlingen, liksom patientutbildning som bedrivs både i grupp och individuellt.

Vi tar emot interna remisser från sjukhusets alla enheter samt externa remisser från vårdcentraler, privatpraktiserande läkare och geriatrisk vård.

Inför besöket

Medtag kallelse och giltig ID-handling. Om du är ansluten till KIVRA får kan det vara så att du får dina mottagningskallelser dit.

Du anmäler dig i självincheckning vid huvudentrén och följer sedan anvisningarna på kallelsen alt. på kvittot.

Vid ombokning eller avbokning, kontakta mottagningen snarast. Uteblivet besök debiteras med 400 kr oavsett besökstyp. Gäller även om du har högkostnadsskydd/frikort.

Om du önskar få sms-påminnelse från oss på Capio S:t Görans Sjukhus, meddela detta till personalen i samband med ditt besök.

 

Videobesök i vården

Om möjligt kan vi erbjuda videobesök som ett alternativ till mottagningsbesök eller telefonkontakt. Alla mottagningar erbjuder ej videobesök. En avgiftsfri faktura skickas hem till dig. Frikort gäller.

  • För bästa upplevelse rekommenderas att du använder dator
  • Koppla upp dig i god tid så att du vet att allt fungerar som det ska

Lathund för hur du ansluter till Videobesök.