Hjärtcentrum Ischemi

Hjärtcentrum Ischemi tar hand om dig som har en konstaterad eller misstänkt ischemisk hjärtsjukdom (som hjärtinfarkt eller kärlkramp),  hjärtmuskelinflammation eller annan hjärtsjukdom som kräver specialistkardiologi.

Inför besöket kontrolleras ofta blodtryck, EKG, vikt, blodprover med mera utifrån behov. Vi ger dig information om din sjukdom, egenvård och behandling för att ge dig insikt och trygghet så att du känner dig delaktig i din vård. På hjärtcentrum görs även utredningar som t ex 24-timmars blodtrycksmätning.

Förutom läkarmottagningen finns en välutbyggd sjuksköterskemottagning med specialutbildade sjuksköterskor. Vi arbetar i team med sjuksköterskor, specialistläkare, fysioterapeuter (sjukgymnast), arbetsterapeuter och dietister för att ge dig den bästa vården. Individanpassad träning är en viktig del av behandlingen, liksom patientutbildning som bedrivs både i grupp och individuellt.

Du kommer hit på uppföljande besök efter utskrivning från någon av hjärtklinikens avdelningar, med intern remiss från en annan klinik eller med extern remiss från vårdcentral, privatpraktiserande läkare eller geriatrik.

Videobesök i vården

Om möjligt kan vi erbjuda videobesök som ett alternativ till mottagningsbesök eller telefonkontakt. Alla mottagningar erbjuder ej videobesök. En avgiftsfri faktura skickas hem till dig. Frikort gäller.

  • För bästa upplevelse rekommenderas att du använder dator
  • Koppla upp dig i god tid så att du vet att allt fungerar som det ska

Lathund för hur du ansluter till Videobesök.