Capio
Capio
Capio

Hjärtcentrum Ischemi

Hjärtcentrum Ischemi tar hand om dig som har en konstaterad eller misstänkt ischemisk hjärtsjukdom (som hjärtinfarkt eller kärlkramp), hjärtmuskelinflammation eller annan hjärtsjukdom som kräver specialistkardiologi.

läkare mäter blodtryck

Hur kan vi hjälpa dig?

Om oss

Du kommer hit på uppföljande besök efter utskrivning från någon av hjärtklinikens avdelningar, med intern remiss från en annan klinik eller med extern remiss från vårdcentral, privatpraktiserande läkare eller geriatrik.

Inför besöket kontrolleras ofta blodtryck, EKG, vikt, blodprover med mera utifrån behov. Vi ger dig information om din sjukdom, egenvård och behandling för att ge dig insikt och trygghet så att du känner dig delaktig i din vård. På hjärtcentrum görs även utredningar som t ex 24-timmars blodtrycksmätning.

Förutom läkarmottagningen finns en välutbyggd sjuksköterskemottagning med specialutbildade sjuksköterskor. Vi arbetar i team med sjuksköterskor, specialistläkare, fysioterapeuter (sjukgymnast), arbetsterapeuter och dietister för att ge dig den bästa vården. Individanpassad träning är en viktig del av behandlingen, liksom patientutbildning som bedrivs både i grupp och individuellt.

Inför ditt besök

Medtag kallelse och giltig ID-handling. Om du är ansluten till KIVRA kan det vara så att du får dina mottagningskallelser dit.

Du anmäler dig i självincheckning vid huvudentrén och följer sedan anvisningarna på kallelsen alternativt på kvittot.

Vid ombokning eller avbokning, kontakta mottagningen snarast. Uteblivet besök debiteras med 400 kr oavsett besökstyp. Gäller även om du har högkostnadsskydd/frikort.

Om du önskar få sms-påminnelse från oss på Capio S:t Görans Sjukhus, meddela detta till personalen i samband med ditt besök.

Videobesök i vården

dator

Om möjligt kan vi erbjuda videobesök som ett alternativ till mottagningsbesök eller telefonkontakt. Alla mottagningar erbjuder ej videobesök. En avgiftsfri faktura skickas hem till dig. Frikort gäller.

  • För bästa upplevelse rekommenderas att du använder dator
  • Koppla upp dig i god tid så att du vet att allt fungerar som det ska
Lathund för hur du ansluter till Videobesök