Hjärtcentrum Arytmi

Hjärtcentrum Arytmi tar hand om, utreder och behandlar patienter med komplexa hjärtrytmrubbningar, svimningar, där det eventuellt finns behov av elkonvertering (normalisering av hjärtrytmen på elektrisk väg) samt dig som har eller behöver pacemaker och/eller en implanterbar defibrillator.

Här görs utredningar såsom långtids EKG-registrering, icke-invasiv rytmrubbningsdiagnostik som tum-EKG, implanterbara rytmavläsare (looprecorders) samt planerad elkonvertering av rytmrubbningar.

Inför besöket kontrolleras ofta blodtryck, EKG, vikt, blodprover med mera utifrån behov. Vi ger dig information om din sjukdom, egenvård och behandling för att ge dig insikt och trygghet så att du känner dig delaktig i din vård.

Vi har en läkarmottagningen med specialistläkare, en sjuksköterskemottagning med specialutbildade pacemakersjuksköterskor och team med fysioterapeuter (sjukgymnast), arbetsterapeuter och dietister.

Vi tar emot interna remisser från sjukhusets alla enheter samt externa remisser från vårdcentraler, privatpraktiserande läkare och geriatrisk vård.