Capio
Capio
Capio

Koloskopi

Vid koloskopi undersöks ändtarmen, tjocktarmen och sista delen av tunntarmen med en tunn böjlig slang via ändtarmen.

Man kan då upptäcka även små förändringar som oftast inte kan ses vid en röntgenundersökning. I samband med undersökningen kan också kirurgiska ingrepp genomföras med bl.a. ballongvidgning av förträngningar, borttagande av polyper och blodstillning vid pågående blödning i tarmkanalen.

En stor del undersökningar genomförs utan några läkemedel, dock kan lugnande och smärtstillande läkemedel ges vid behov och vid svåra, långvariga ingrepp eller hos speciellt oroliga patienter kan lätt sövning ges.

Undersökningen brukar ta mellan 30 minuter upp till en timme. Den totala tiden för besöket kan vara upp till 1,5 timma.

Efteråt kan du äta och dricka som vanligt.