Endoskopicentrum

På endoskopicentrum utreds och behandlas patienter med mag- och tarmproblem, till exempel buksmärtor, blodbrist, svårigheter att svälja, blod i avföringen och viktnedgång. Genom endoskopi d.v.s. undersökning med böjliga instrument ser vi inuti kroppen med en videokamera.

  • E-tjänster

  • Hitta hit

  • Kontakt

Gastroskopi är en undersökning av övre mag- och tarmkanalen dvs. matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Vid koloskopi undersöks ändtarmen, tjocktarmen och sista delen av tunntarmen. Vid sigmoideoskopi är det ändtarmen och sista delen av tjocktarmen som undersöks. 
I samband med undersökning kan också kirurgiska ingrepp genomföras med bl.a. ballongvidgning av förträngningar, borttagande av polyper och även blodstillning vid pågående blödning i tarmkanalen.

Förberedelser

Inför en gastroskopi och/eller koloskopi eller sigmoideoskopi är det viktigt att magen och/eller tarmen är helt ren för att undersökningen skall bli framgångsrik och inte behöva göras om. Följ därför noggrant instruktioner och förberedelser för ett bra resultat.

Vissa läkemedel kan behöva justeras inför undersökningen, kontakta därför mottagningen direkt om du behandlas med något av följande: Insulin, Plavix, Clopidogrel, Grepid, Tiklid, Eifent, Pradaxa, Brilinta, Brilique, Arixtra, Eliquis, Xarelto, Waran, Marevan, Marcoumar eller har en ICD-pacemaker.

I rutan nedan finner du de förberedelser som gäller för respektive undersökning. Ska du göra både gastroskopi och koloskopi är det förberedelser för koloskopi som gäller.

Relaterad information