Endoskopicentrum

På endoskopicentrum utreds och behandlas patienter med mag- och tarmproblem, till exempel buksmärtor, blodbrist, svårigheter att svälja, blod i avföringen och viktnedgång. Genom endoskopi det vill säga undersökning med böjliga instrument ser vi inuti kroppen med en videokamera.

  • E-tjänster

  • Hitta hit

  • Kontakt

Om oss

Gastroskopi är en undersökning av övre mag- och tarmkanalen dvs. matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Vid koloskopi undersöks ändtarmen, tjocktarmen och sista delen av tunntarmen. Vid sigmoideoskopi är det ändtarmen och sista delen av tjocktarmen som undersöks. 
I samband med undersökning kan också kirurgiska ingrepp genomföras med bl.a. ballongvidgning av förträngningar, borttagande av polyper och även blodstillning vid pågående blödning i tarmkanalen.

Förberedelser

I rutan nedan finner du de förberedelser som gäller för respektive undersökning. 

Egenremiss för undersökning av mag- och tarmkanal vid vissa symtom

Har du förändrade avföringsvanor, blod i avföringen eller plötslig tillkomst av sväljningssvårighet?

Som patient har du nu möjlighet att skriva en egenremiss för undersökning av din mag- och tarmkanal vid vissa symtom. Syftet är att snabbt hitta om det är en misstänkt cancer, eller inte. Om det är cancer kan man då snabbt behandla den inom det som kallas för standardiserat vårdförlopp (SVF).  

De symtom som det gäller är:

  • Blödning från ändtarmen
  • Nytillkommen förändrade avföringsvanor i mer än två veckor om äldre än 40 år
  • Nytillkommen buksmärta i mer än två veckor om äldre än 40 år
  • Konstaterad blodbrist utan uppenbar förklarning.

Du kan även läsa mer om dessa symtom på  .