Endoskopicentrum

På endoskopicentrum utreds och behandlas patienter med mag- och tarmproblem, till exempel buksmärtor, blodbrist, svårigheter att svälja, blod i avföringen och viktnedgång. Genom endoskopi d.v.s. undersökning med böjliga instrument ser vi inuti kroppen med en videokamera.

  • E-tjänster

  • Hitta hit

  • Kontakt

Gastroskopi är en undersökning av övre mag- och tarmkanalen dvs. matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Vid koloskopi undersöks ändtarmen, tjocktarmen och sista delen av tunntarmen. Vid sigmoideoskopi är det ändtarmen och sista delen av tjocktarmen som undersöks. 
I samband med undersökning kan också kirurgiska ingrepp genomföras med bl.a. ballongvidgning av förträngningar, borttagande av polyper och även blodstillning vid pågående blödning i tarmkanalen.

Förberedelser

I rutan nedan finner du de förberedelser som gäller för respektive undersökning.