Capio
Capio
Capio
Medarbetare på röntgenavdelningen

Verksamhetsintegrerat lärande - VIL

Capio S:t Görans Sjukhus verkar inom Region Stockholms utbildningsuppdrag och under ett utbildningsdirektiv som reglerar vilka studerandekategorier som erbjuds verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom sjukhuset. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), arbetsplatsförlagt lärande (APL), lärande i arbetslivet (LIA), fältstudier, auskultation, hospitering med mera.

Universitet och högskola

Sjukhuset välkomnar studenter för VIL från bland annat följande högskoleprogram:

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Barnmorskeprogrammet
 • Biomedicinska analytikerprogrammet
 • Dietistprogrammet
 • Fysioterapeutprogrammet
 • Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet
 • Logopedprogrammet
 • Psykologprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet

 • Specialistsjuksköterskeprogram med följande inriktningar: akutsjukvård, ambulanssjukvård, anestesisjukvård, diabetes, hjärtsjukvård, infektionssjukvård, intensivvård, kirurgisk vård, medicinsk vård, onkologisk vård, operationssjukvård samt palliativ vård.

 • Röntgensjuksköterskeprogrammet

Platsfördelning sker enligt beställningsförfarande mellan respektive lärosäte och sjukhus. Vill du göra din VIL/VFU hos oss ska du ta kontakt med ditt lärosätes VIL-samordnare, kontakta inte sjukhuset själv.
Förfrågan om VIL ställs av lärosätet senast den 15 september respektive den 15 mars årligen inför nästkommande termin.

På Capio S:t Görans Sjukhus tar vi idag främst emot studenter från Karolinska Institutet, Marie Cederschiöld högskola samt Sophiahemmet högskola.

Studerande från övriga lärosäten i Sverige (utanför Stockholms län), så kallade utomlänsstudenter, tar kontakt med det egna lärosätets VIL-samordnare vid önskemål om att genomföra VIL på Capio S:t Görans Sjukhus. För utomlänsstudenter krävs att man är folkbokförd inom Stockholms län för att i mån av plats få tillgång till VIL.

Utländska utbildningar

Capio S:t Görans sjukhus tar inte emot ansökningar om praktik direkt från studenter som studerar i utlandet. Vi rekommenderar att ditt lärosäte tar kontakt med Karolinska Institutet, som en del av det europeiska utbytesprogrammet Erasmus eller genom det nordiska programmet Nordplus.

Naprapater/Kiropraktorer

Legitimationspraktik sker enligt ett särskilt utbildningsprogram i samarbete med olika kliniker. Detta program har varit vilande de senaste terminerna men kommer startas upp inom en snar framtid. Se kontakt nedan.

Gymnasieutbildning/vuxenutbildning vårdområdet (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) beställs och fördelas genom skolor och sjukhuset. Vänd dig därför till din skola om du vill göra din APL på Capio S:t Görans Sjukhus.

YH/Yrkeshögskola (LIA)

Lärande i arbetslivet (LIA) för medicinsk vårdadministratör, steriltekniker, specialistundersköterska inriktning intensivvård/operation/anestesisjukvård.

APL/LIA-platser förmedlas endast genom gymnasieskolornas respektive yrkeshögskolornas APL/LIA-samordnare och sjukhusets APL/LIA-samordnare. Förfrågan om APL/LIA-platser ställs av skolan den 30 september respektive 31 mars årligen inför nästkommande termin. Vänd dig till din skolas APL/LIA-samordnare om du vill praktisera på Capio S:t Görans Sjukhus.

Värnpliktiga och sjöbefäl

Sjukvårdsutbildningar för värnpliktiga och sjöbefäl beställs genom ditt förbands eller utbildningsanordnares ledning, som beställer utbildningsplatser via VIL-samordnare, se kontaktuppgift nedan.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot Prao för grundskolans elever i åk 8–9.

Kontaktpersoner