Capio
Capio
Capio
Medarbetare på röntgenavdelningen

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Capio S:t Görans Sjukhus och Region Stockholm har ett utbildningsdirektiv som reglerar vilka studerandekategorier som erbjuds verksamhetsförlagd utbildning, VFU inom sjukhuset. Tillgång till platser sker enligt beställningsförfarande mellan respektive lärosäte och sjukhus.

Högskola

Enligt utbildningsdirektivet välkomnar sjukhuset studenter för VFU från följande högskoleprogram:

  • sjuksköterska
  • specialistsjuksköterskeprogram - anestesisjukvård, operationssjukvård, intensivvård, infektionssjukvård, onkologisk vård, akutsjukvård, medicinsk vård /kirurgisk vård, hjärtsjukvård och ambulanssjukvård
  • röntgensjuksköterska
  • psykolog
  • logoped
  • dietist
  • fysioterapeut
  • arbetsterapeut
  • biomedicinsk analytiker

Verksamhetsförlagda utbildningsplatser beställs och fördelas inom sjukhuset. Vill du göra din VFU hos oss ska du ta kontakt med ditt lärosätes VIL-samordnare, kontakta ej sjukhuset.
Beställning sker från lärosätet den 15 september respektive den 15 mars årligen inför nästkommande termin.

På Capio S:t Görans sjukhus tar vi främst emot studerande från Karolinska Institutet och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Studerande från övriga lärosäten inom Sverige, utomlänsstudenter tar kontakt med det egna lärosätets VIL-samordnare. För utomlänsstudenter krävs att man är folkbokförd inom Stockholms län för att få tillgång till VFU i mån av plats.

Utländska utbildningar

Capio S:t Görans sjukhus tar inte emot ansökningar om praktik direkt från utländska studenter. Vi rekommenderar att ditt lärosäte tar kontakt med Karolinska Institutet, som en del av det europeiska utbytesprogrammet Erasmus eller genom det nordiska programmet Nordplus.

Naprapater/Kiropraktorer

Legitimationspraktik sker enligt ett särskilt utbildningsprogram i samarbete med olika kliniker. Se kontakt nedan.

Gymnasieutbildning/vuxenutbildning vårdområdet (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande beställs och fördelas genom skolor och sjukhuset. Vänd dig därför till din skola om du vill göra din APL på Capio S:t Görans Sjukhus. Beställning sker endast från lärosätet den 30 september respektive 31 mars årligen inför nästkommande termin.

YH/Yrkeshögskola (LIA)

Lärande i arbetslivet för medicinsk sekreterare, steriltekniker, specialistundersköterska inriktning operation/anestesisjukvård, alternativt intensivvård.
LIA-platser beställs och administreras genom gymnasieskolornas APL/LIA-samordnare och sjukhusets APL/LIA-samordnare. Vänd dig till din skolas APL/LIA samordnare om du vill praktisera på Capio S:t Görans Sjukhus.

Värnpliktiga och sjöbefäl

Sjukvårdsutbildningar för värnpliktiga och sjöbefäl beställs genom ditt förbands ledning, som beställer utbildningsplatser via VIL-samordnare, se kontaktuppgift nedan.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot Prao för grundskolans elever i åk 8-9.

Kontaktperson