Capio
Capio
Capio
Medarbetare tillsammans med patient på akutmottagningen.

ST-tjänstgöring

På Capio S:t Görans sjukhus kan du specialisera dig inom basverksamheterna akutsjukvård, anestesi, internmedicin, kirurgi, neurologi, ortopedi, och radiologi samt flera invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter.

Du kommer att tjänstgöra som läkare under eget ansvar, samtidigt som arbetet är upplagt enligt en särskild plan med kompletterande intern och extern teoretisk och praktisk utbildning. Du förväntas bidra till en lyckad tjänstgöring genom att ta aktiv del i din kliniks utveckling. Du får en särskilt utsedd handledare och du är delaktig i planeringen och uppföljningen av din utbildning. Du deltar i sjukhusets utbildnings- och utvecklingsprogram för ST-läkare.

ST-tjänstgöringen omfattar minst 5 år, men kan förlängas beroende på faktorer som exempelvis föräldraledighet. Anställningsformen är en tillsvidareanställning.

Capio S:t Göran tillhandahåller ett omfattande och uppskattat program inom de gemensamma kunskapskraven. Syftet med programmet är att utveckla ditt medarbetarskap och ledarskap, öka dina kunskaper om patientsäkerhet och kvalitetsarbete samt din förståelse för hur sjukvård drivs ur ett ledningsperspektiv. Du kommer att genomgå en orienterande teoretisk utbildning inom områdena kvalitet och vetenskap. Genom handledning kommer allt detta även omsättas i praktik. Du skapar värdefulla nätverk med ST-läkare från andra verksamheter.

Vi får inte hantera mail med personuppgifter i. Lägg gärna in din ansökan i vårt intresseanmälningssystem eller titta efter lediga jobb här på vår webb under rubriken "Jobba med oss".

Nedanstående personer inom respektive område kan kontaktas för mer information om ST på Capio S:t Görans Sjukhus. Det går att bli kopplad till respektive ansvarig via växeln på telefon 08-587 010 00. Vi ser fram emot att du hör av dig.