Capio
Capio
Capio
Sjukhusets AT-chef Katarina Hallén Grufman, med AT-studierektorerna Erika Höglund för Akutkliniken och Gustav Stenson för Medicinkliniken.

AT-tjänstgöring

AT-tjänstgöringen på Capio S:t Görans Sjukhus startar fyra gånger per år vecka 10, 23, 36 eller 49. Vid varje tillfälle anställs AT-läkare för en period om cirka 18 månader varav nio månader genomförs på Capio S:t Görans sjukhus och nio månader inom Region Stockholms sjukvårdsområde.

Anställnings- och lönevillkor regleras av Svenska Kommun och Regioners kollektivavtal med Läkarförbundet. Lönesättning regleras genom kollektivavtal med Stockholms läkarförening och vi tillämpar SYLF:s lönetrappa.

Nu är ansökningsperioden öppen, du hittar ansökningslänken här. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Under rubriken "Jobba med oss" hittar du aktuella annonser.

Sjukhusblocket     

Du kommer att få en personlig handledare som följer dig under hela sjukhusblocket samt specifik handledare på varje klinisk placering. Alla kommer också få en fadder från AT-gruppen före. 

Fortlöpande sker undervisning om 1,5 timmar varje vecka och tid finns avsatt för att du ska kunna delta. 

Opererande specialiteter, 3 månader  

Avsnittet innehåller kirurgi, ortopedi samt en vecka anestesi. Din AT-tjänstgöring börjar med en veckas introduktion och därefter 13 veckors klinisk tjänstgöring. Du kommer att bli placerad på kirurg- och urologavdelningar samt ha auskultationsveckor. Under kirurgblocket arbetar du huvudsakligen dagtid med enstaka kvälls- och helgpass. 

Internmedicin, 3 månader 

Blocket inleds med tre dagars teoretisk introduktion. Under medicinblocket arbetar du huvudsakligen vardagar dagtid, med placeringar inom internmedicin, kardiologi och neurologi. Du arbetar tätt tillsammans med ansvarig specialist och i team tillsammans med sjuksköterska och undersköterska på avdelningarna. Det förekommer enstaka kvälls- och helgpass. 

Akutmedicin, 3 månader 

Sjukhusblocket avslutas med tjänstgöring på akutmottagningen. Under introduktionen kommer du att få delta i olika scenarioövningar innan du börjar. På akutmottagningen arbetar du både kvällar, helger och nätter. Tjänstgöringen sker alltid i närvaro av seniora och legitimerade kollegor. 

Norra Stockholms psykiatri, 3 månader 

Tjänstgöringen sker vid Norra Stockholms psykiatri med avdelningar på S:t Görans sjukhusområde, samt Beroendecentrum. Norra Stockholms psykiatri är en stor klinik med ett upptagningsområde vilket spänner över innerstaden norr om Slussen, Bromma, Ekerö, Hässelby och Vällingby. Slutenvården är förlagd till S:t Görans Sjukhus. 

En introduktionsdag inleder tjänstgöringen inom Norra Stockholms psykiatri. Kontinuerlig klinisk handledning ingår, och för den som önskar det ordnas även en personlig handledare. Placeringarna utgörs i normalfallet av en längre placering på en psykiatrisk vårdavdelning och 2–3 veckors akuttjänstgöring dagtid. 

Jourtjänstgöring kväll/helg/natt ingår för närvarande inte i tjänstgöringen men det kan komma att ändras. Tidigare erfarenhet av psykiatri ger möjlighet till anpassad tjänstgöring. 

Allmän medicin, 6 månader 

Tjänstgöringen sker på vårdcentraler och husläkarmottagningar i centrala Stockholm och västerort, antingen i privat eller offentlig driftsform. I samband med att du tackar ja till AT-tjänstgöring hos oss får du möjlighet att välja bland tillgängliga vårdcentraler. 

Introduktion sker individuellt på vårdcentralen. En personlig handledare ansvarar för introduktion och handledning. Avsatt tid för handledning, minst en timme per vecka, ingår som obligatorium. 

Handledaren och övriga kollegor finns tillgängliga för att hjälpa AT-läkaren vid behov under pågående mottagning. Handledaren och AT-läkaren har också regelbundna ömsesidiga medsittningar. Jourtjänstgöring förekommer dagtid , men inte på kvälls- eller helgtid.

Kvalifikationer  

Du måste ha erlagt läkarexamen vid ansökningstillfället. 

Rekrytering sker två gånger per år, i februari-mars och september-oktober 

Under ansökningsperioden hittar du en ansökningslänk på sidan lediga jobb. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.  

Kontaktpersoner