När barnet är fött

Tiden ni vistas hos oss efter födseln är individuell. Om du och ditt barn mår bra är det möjligt för er att gå hem redan efter sex timmar. Om ni däremot av någon anledning behöver extra stöd kommer ni att stanna kvar i något av våra eftervårdsrum.

Vi initierar alltid uppföljning. Dagen efter hemgång erbjuder vi digitalt hembesök med barnmorska. Om behov för stöd och rådgivning skulle uppstå, finns vi tillgängliga via telefon eller videosamtal under dygnets alla timmar. Inom de närmsta dygnen efter födseln välkomnas ni för uppföljning till vår eftervårdsmottagning. Där vi kontrollerar att du och ditt barn mår bra samt genomför bland annat PKU och hörseltest på barnet.

Varmt välkomna från den 1 april 2023!