Capio
Capio
Capio

Neonatalvård

På BB S:t Göran bedriver vi en evidensbaserad neonatalvård med hög kompetens i teamet bestående av neonatalsjuksköterskor/barnsjuksköterskor och neonataloger/barnläkare.

bebishand

Om oss

Vården är baserad på tre hörnstenar: noll separation mellan dig och ditt barn(samvård), familjecentrerad vård som fokuserar på familjen och barnets individuella behov och stöd samt NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program). NIDCAP är en vårdfilosofi där vården anpassas för det enskilda barnet samt stödjer barnets förmåga till utveckling. 

Under graviditeten ligger barnet väl skyddat i livmodern och all näring samt syresättning sker via moderkakan till barnet. I och med födelsen blir det en stor omställning för barnet när det första andetaget ska tas och cirkulationen från moderkakan upphör. Barnet behöver nu själv syresätta sitt blod, sköta ämnesomsättning och stå emot infektioner. Orsaken till att barnet eventuellt behöver neonatalvård är för att stödja i omställningen från livet i livmodern till ett mer självständigt liv utanför.

Information