För dig som väntar

Vi vet att det är viktigt med ett gott stöd när du föder. Därför arbetar vi i professionella team runt dig.

Vår vårdfilosofi bygger på närvaro, teamarbete och att skapa en trygg och
hemlik miljö för dig som föder – allt för att du ska få en så positiv upplevelse av födandet som möjligt.

Om något inträffar under din graviditet som gör att du behöver uppsöka vård innan den första april så behöver du vända dig till någon av regionens övriga förlossningskliniker, eftersom vår verksamhet inte startar innan dess. 

Om du undrar över något kring din kommande födsel kan du prata med din barnmorska på barnmorskemottagningen.

Varmt välkomna från 1 april nästa år!