Vår nya förlossningsklinik BB S:t Göran öppnar snart

Vi hälsar er blivande föräldrar välkomna att lista er hos oss från december, då finns vår tjänst tillgänglig här på webben. Men redan under november fylls webben här på med värdefull information för dig som är gravid.

Födslar från första april 2023

Vi tar emot dig som beräknas föda från den första april 2023 och framåt. Det är viktigt att du då har listat dig hos oss. Om något inträffar under din graviditet som gör att du behöver uppsöka vård innan den första april så måste du vända dig till någon av regionens övriga förlossningskliniker, eftersom vår verksamhet inte startar innan dess.  

Ett professionellt team

När det är dags för dig att föda kommer du till vår förlossningsavdelning, där träffar du vårt professionella team bestående undersköterskor, barnmorskor och förlossningsläkare. För oss är det viktigt att ni känner er trygga och att födelserummet är en behaglig plats för att föda. Rummen är därför inredda i varma, rogivande färger. Alla tänkbara hjälpmedel finns tillgängliga för dig, och alla rum har eget badrum med pool där du kan bada under värkarbetet, och även föda om du så önskar. 

Närvarande barnmorska

Vi vet att det är viktigt med ett gott stöd när du föder. Det ger dig en mera positiv förlossningsupplevelse, minskar ditt behov av medicinsk smärtlindring och ökar sannolikheten att du föder utan hjälp av sugklocka eller ett akut kejsarsnitt.

Därför kommer vi som arbetar på BB S:t Göran alltid sträva efter att ha en barnmorska närvarande i rummet, och erbjuda dig både ett fysiskt och emotionellt stöd när du föder. Vår närvaro kommer även göra att du känner dig mera delaktig i de beslut som fattas när du föder. Möjligheten av att vara involverad kommer påverka din upplevelse positivt. 

Specialistmödravård vid behov

Från och med första april kommer vi även att kunna ta emot dig som drabbats av eventuella komplikationer under din graviditet på vår Specialistmödravård. Till Specialistmödravården kommer du från graviditetsvecka 22 och framåt.  

Ibland tillstöter det komplikationer under din graviditet som gör att du behöver vårdas inneliggande på sjukhus. Då kommer du att vårdas på vår antenatalavdelning för gravida. I de fall som vi behöver vi hjälpa till att starta födseln så kommer du att komma till vår förlossningsavdelning för en bedömning inför val av igångsättningsmetod. Under tiden som du väntar på att förlossningen ska starta kommer ni att vistas på ett av våra trevliga födelserum. 

Med akutsjukhusets alla resurser

Om du av något skäl behöver hjälp med ett kejsarsnitt så är det möjligt alla dygnets tider på någon av våra operationssalar. I det fall det behövs, finns akutsjukhusets resurser tillgängliga, vilket ger dig möjlighet till en trygg och säker födsel även om det skulle uppstå komplikationer. 

En del nyfödda barn behöver vård efter förlossningen då finns tillgång till barnsjuksköterskor och barnläkare dygnet runt på vår egen nyföddhetsavdelning.  

Vi finns här för dig efter din förlossning

Om du och ditt barn mår bra efter födseln så är det möjligt för dig att komma hem redan sex timmar efter födseln. Innan hemgång undersöker en barnläkare ert barn och en barnmorska går genom en checklista för att förvissa er om att kriterierna för hemgång är uppfyllda. Om ni däremot av någon anledning behöver extra stöd kommer ni att stanna kvar i något av våra eftervårdsrum.  

När ni har kommit hem finns vi tillgängliga via telefon eller videosamtal dygnets alla timmar för stöd och rådgivning. Till vår BB-mottagning återvänder ni för uppföljning inom två dygn efter födseln. Då kontrollerar vi igen så att du och ditt barn mår bra. Vi genomför också PKU- och hörseltest på barnet.

Varmt välkomna från den första april nästa år!


Just nu pågår rekryteringen till BB S:t Göran. Intresserad? Läs mer här!