Capio
Capio
Capio

Behandling av prostatacancer

Prostatacancer är antingen begränsad till prostatan eller växer utanför prostatan. Nedan kan du läsa hur de olika behandlas.

Prostatacancer begränsad till prostatan

De flesta patienter diagnosticeras med en prostatacancer som inte har spridit sig utanför prostatakörteln. De flesta patienterna blir botade av den behandling som vi erbjuder. Vi erbjuder olika behandlingar beroende på din hälsa, resultat från magnetröntgenundersökning och ditt vävnadsprov.

Hos oss träffar du antingen en urolog, som är specialist på att operera, eller en onkolog, som är specialist på strålbehandling. Ibland kallas du till gemensam mottagning, då träffar du onkolog och urolog samtidigt för behandlings diskussion.  Alla som diagnosticeras med prostatacancer får en egen kontaktsjuksköterska. Din kontaktsjuksköterska är en nyckelperson att hjälpa dig och din kontakt med oss här på Prostatacancercentrum.

Exakt vilken behandling som passar dig bäst avgörs i diskussion mellan dig och din doktor på Prostatacancercentrum.

Prostatacancer som växer utanför prostatan

För vissa patienter har prostatacancern spritt sig utanför prostatakörteln, till exempel till skelett eller lymfkörtlar. I dessa fall har vi idag inga botande behandlingar. Däremot har vi tillgång till flera behandlingar som ger symtomlindring och bromsar sjukdomen. Vilken behandling som passar dig bäst är en diskussion mellan dig och din läkare och baserar sig på din sjukdom och hur du mår. 

För patienter med spridd prostatacancer har vi en pågående forskningsstudie. Studien heter ProBio och innebär att vi med ett vanligt blodprov försöker att förutsäga vilken behandling som är bäst för dig. Du kan läsa mer om ProBio och andra forskningsstudier på Prostatacancercentrum.

Information