Forskning om prostatacancer

För oss på Prostatacancercentrum är forskning och utveckling av ny förbättrad diagnostik och behandling viktigt. Vi har därför flera olika forskningsstudier som pågår för att förbättra för patienter med prostatacancer.

ProBio

I ProBio deltar patienter med spridd prostatacancer. Studien går ut på att undersöka hur man med ett vanligt blodprov kan förbättra valet av behandling.

SPCG-15

I SPCG-15 deltar patienter med snabbväxande eller stora tumörer. Studien innebär att vi jämför operation med kombinationen hormoner och strålbehandling för att se vilken behandling som är bäst och ger minst biverkningar.

RAPiD/tidig hemgång efter RALP

I RAPiD deltar patienter som opereras för prostatacancer. Studien går ut på att undersöka om tillägg av ryggbedövning gör så att man mår bättre efter operationen och kan gå hem från sjukhuset tidigare.

Påbörja diagnostik av prostatacancer

Vi har haft ett hårt tryck på vår mottagning under våren med många som önskat utredning för prostatacancer hos oss. Vi har därför inte möjlighet att starta utredningen under tidsperioden 1/6 - 9/8, utan vi ber dig återkomma till våran hemsida som startar upp igen efter sommaren vecka 32. Om du har uttalande besvär eller frågor innan dess får du höra av dig till din vårdcentral/husläkare mottagning.

Kriterier för prostatacancertest
    • Ej tidigare vara diagnostiserad med prostatacancer
    • Män mellan 45-75 år
    • Ingen remiss behövs
    • Utredning sker i Stockholm även för utomlänspatienter
    • För att prostatacancertesta besök Unilabs i Stockholm