Capio
Capio
Capio

Forskning om prostatacancer

För oss på Prostatacancercentrum är forskning och utveckling av ny förbättrad diagnostik och behandling viktigt. Vi har därför flera olika forskningsstudier som pågår för att förbättra för patienter med prostatacancer.

ProBio

I ProBio deltar patienter med spridd prostatacancer. Studien går ut på att undersöka hur man med ett vanligt blodprov kan förbättra valet av behandling.

SPCG-15

I SPCG-15 deltar patienter med snabbväxande eller stora tumörer. Studien innebär att vi jämför operation med kombinationen hormoner och strålbehandling för att se vilken behandling som är bäst och ger minst biverkningar.

RAPiD/tidig hemgång efter RALP

I RAPiD deltar patienter som opereras för prostatacancer. Studien går ut på att undersöka om tillägg av ryggbedövning gör så att man mår bättre efter operationen och kan gå hem från sjukhuset tidigare.