Capio
Capio

Prostatacancercentrum

Capio S:t Görans Prostatacancercentrum är ett av Sveriges ledande prostatacancercentrum. Här finns all kompetens samlad för diagnostik, behandling och uppföljning av prostatacancer. För att garantera den bästa vården introducerar vi kontinuerligt ny teknik och behandling baserad på den senaste forskningen.

läkare

Hur kan vi hjälpa dig?

Om oss

Just nu sker stora förbättringar inom prostatacancerdiagnostik och behandling som gör att vi kan hitta prostatacancer tidigare och behandla bättre. Därför jobbar vi på Capio Prostatacancercentrum i nära samarbete med ledande forskare inom prostatacancer.

Ingen pågående egentestning av Sthlm3

Efter rekommendation från Region Stockholm så är egentestningen med Stockholm3 stängd. Regionen hänvisar att testning för prostatacancer inte ingår i vårt vårdavtal och ska ske vårdcentral alternativt vårdvalsmottagning inom urologi. Vi tar oförändrat emot remisser enligt VISS-kriterier för utredning av misstänkt prostatacancer.

Alla män som har lämnat Stockholm3 test via Capio S:t Görans Sjukhus kommer att få sitt provsvar så snabbt som möjligt. Har du urinvägs- och/eller prostatabesvär hänvisar vi dig i nuläget till din vårdcentral alternativt till vårdvalsmottagning inom urologi.  

De män som väntar på omtestning med Stockholm3 under 2023 kommer att kontaktas med brev där ytterligare information framgår.

Tillsammans med HSF för vi en dialog kring fortsatt hantering där prostatatestning är en viktig del i en sammanhållen vårdkedja.