Capio
Capio
Capio
läkare med patient

Inför operation/inläggning

Här hittar du mer information inför din operation, eller inför att du ska bli inlagd för vård på sjukhuset.

Vanliga frågor inför operation

Inför din operation

För att du ska få veta mer inför din operation har vi tagit fram en särskild informationsbroschyr. I den kan du se bilder från operationsavdelningen och läsa om olika metoder för sövning/bedövning.

Läs broschyren Inför din operation

Hälsodeklaration inför operation

Inför din operation vill vi att du fyller i en hälsodeklaration, för att vi bättre ska kunna bedöma hur du ska sövas/bedövas. 

Om du inte har fått och fyllt i hälsodeklarationen på papper tidigare kan du göra det här. 

Fyll i och skriv ut din hälsodeklaration

Vanliga frågor inför inläggning