Inför operation/inläggning

Här hittar du mer information inför din operation, eller inför att du ska bli inlagd för vård på sjukhuset.

Inför operation

 • Sövning/bedövning under operation

 • Fasta och dusch inför operation

 • Läkemedel inför operation

 • Avstå från tobak och alkohol inför operationen

 • Ta med till sjukhuset

 • Avboka om du inte kan komma

 • Sår och finnar/utslag på kroppen

 • Frågor inför operationen

Inför din operation

För att du ska få veta mer inför din operation har vi tagit fram en särskild informationsbroschyr. I den kan du se bilder från operationsavdelningen och läsa om olika metoder för sövning/bedövning.

Hälsodeklaration inför operation

Inför din operation vill vi att du fyller i en hälsodeklaration, för att vi bättre ska kunna bedöma hur du ska sövas/bedövas. 

Om du inte har fått och fyllt i hälsodeklarationen på papper tidigare kan du göra det här. 

Inför inläggning

 • Vad behöver jag tänka på när jag ska läggas in?

 • Var gör jag av mina värdesaker?

 • Har ni könsblandade salar?

 • Hur gör jag med mina mediciner?

 • Hur är patientmaten på sjukhuset?

 • Finns det patienttelefon?

 • Finns det radio och tv?

 • Får jag röka på sjukhuset?

 • Hur får jag hjälp av tolk?