Inför mitt besök

  • Måste jag ta med min kallelse?

  • Vad ska jag tänka på inför inläggning?

  • Hur hittar jag till sjukhuset?

  • Hur planerar jag min resa?

  • Hur parkerar jag?

  • Kan jag få färdtjänst?

  • Hur använder jag e-tjänsterna?