Capio
Capio
Capio

Clinicum på Capio S:t Görans Sjukhus

Clincum är organisationen för dig som är forskare och behöver stöd i din kliniska och translationella forskning. Vi är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm, och vårt främsta mål är att hjälpa dig genom att erbjuda strukturerat stöd när det kommer till kliniska data, datahantering och forskningsmetoder.

Om du behöver tillgång till kliniska data eller har frågor om datahantering och metodik, så finns Clinicum här för att stötta dig. Du kan få mer information om hur vi kan hjälpa dig genom att besöka Karolinska Institutets webbplats. Se länk nedan:

Clinicum: forskarstöd med fokus på vetenskaplig och metodologisk rådgivning

 

Bild: KI:s Kommunikationsavdelning.

 

Sju olika noder ingår

CLINICUM-noderna utgör första kontaktytan för dig som forskare när du söker stöd för dina projekt.

Noderna som idag ingår i CLINICUM är Södersjukhuset (SöS), Karolinska universitetssjukhuset Huddinge (K Huddinge), Karolinska universitetssjukhuset Solna (K Solna), S:t Eriks ögonsjukhus (St Erik), Danderyds sjukhus (DS), Capio S:t Görans sjukhus (St Göran) och Stockholms länssjukvårdsområde (SLSO).

Respektive nod representeras i vad som kallas Metodnätverket vilket utgör ytterligare en resurs. ”Metodspecialisterna” i metodnätverket kan avlasta/komplettera noderna med samordning av CLINICUMs centrala funktion. I metodnätverket ligger fokus på rådgivning i tidig projektfas, studiedesign, datakällor, metod och strategiskt viktigt stöd.

CLINICUM vid Capio S:t Görans sjukhus

Capio S:t Görans sjukhus är godkänt för två USV-enheter, Medicin- respektive Kirurgflödet. Samtliga forskare vid sjukhuset har anknytning till andra institutioner, de flesta vid Karolinska Institutet, eftersom sjukhuset ännu inte har en egen institution. Stöd till kliniker kring forskning involverar därför ofta även den institution som forskaren tillhör.

Vid Capio S:t Görans sjukhus finns flera kliniska forskare med erfarenhet från akademiskt initierade studier, registerstudier samt från läkemedelsprövningar. Områden med akademiskt initierad forskning inkluderar:

·        Bröstcancerkirurgi

·        Bröstradiologi-AI

·        Prostatacancer

·        Hjärtstopp

·        Smärtproblematik

·        Diabetes

·        Hjärtsjukdom

Läkemedelsprövningar och studier sker även inom hepatologi, mage-tarm och hematologi.

Capio S:t Görans sjukhus har stora patientflöden lämpliga för forskningsstudier inkluderar exempelvis akuta infektioner, akut hjärt-kärlsjukdom-stroke, hjärtsvikt, förmaksflimmer, obesitas-diabetes, onkologi (prostata, bröstcancer), akut kirurgi/urologi/ortopedi samt förlossning.

Nod Capio S:t Görans sjukhus kan ge stöd:

 ·        Avtalsgranskning, samt vem som tecknar under avtalet

 ·        Ersättning, kostnader, budgetberäkningar enligt mall

 ·        Identifiering av huvudman respektive PI

 ·        GDPR-frågor

 ·        Registrering av studien/prövningen i JIRA 

 ·        Journaldata ut (som utskrifter alternativt som digital data)