Capio
Capio
Capio
PNR sommar-samlas. Therese Aftén, Per Stålhem, Helene Rydin Fredriksson, och Lena Wahlgren. Patientsäkerhetssamordnare Lina Törnblom vid tangenterna.
PNR sommar-samlas. Therese Aftén, Per Stålhem, Helene Rydin Fredriksson, och Lena Wahlgren. Patientsäkerhetssamordnare Lina Törnblom vid tangenterna.

Summering inför sommaren från PNR

1 juli 2024

Det är en stark känsla av skolavslutning när Capio S:t Görans Patient-och närståenderåd (PNR) samlas för sista mötet innan sommaren. De sommarfina deltagarna tar en gemensam lunch, och sedan möte med utvärdering av våren, och planering framöver. Några betyg delas inte ut, men det finns en tydlig stolthet och glädje över det som gjorts.

Vill du veta mer om vår PNR?

Är du intresserad av att vara med i sjukhusets PNR? Läs mer här om vad vi gör och hur du blir medlem.

Särskilt lyfter deltagarna fram en kultur av öppenhet och gemensamt lärande i PNR-gruppen, där man utvärderar och utvecklar hur de ska arbeta, och försöker hitta sin roll på bästa sätt. Sedan 14:e mars, när gruppen startade, har de hållit ett stadigt tempo med möten internt och med verksamheten. 

–  Jag är väldigt glad över att det finns ett starkt engagemang från högsta ledningen i vårt arbete, att det inte är något ni bara gör för att ni ”måste”. Det finns en substans i vårt arbete, och en förankring i organisationen, säger Per Stålhem som är ordförande i PNR.

Röst för patienter och närstående

Ett viktigt syfte med sjukhusets PNR är att lyfta rösterna från patienter och närstående, och se till att de är en aktiv del i sjukhusets förbättringsarbete. Under våren 2024 har det konkret gjorts genom att gruppen deltagit i riskanalyser inför förändringar i verksamheten, och varit med på olika möten för att presentera PNR och lyfta dess perspektiv.  

Riskanalyserna görs för att uppmärksamma framtida problem och få in flera perspektiv på en föreslagen förändring, som t.ex. kring ändringar i det nukleärmedicinska flödet. Där deltog Lena Wahlgren, medlem i PNR, i riskanalysen.  

– De lyssnade på mig och verkade jättenöjda med att jag var med, de ville höra alla vinklar, berättar hon.  

Dialog och möten mellan perspektiv

PNR har också svarat på frågor och haft dialog med verksamheten kring andra förbättringsprojekt, som experter och bollplank. Det har varit en bra dialog menar Therese Aftén, medlem i PNR.

– Det är ju viktigt att vi i gruppen får med oss historien bakom, och förstå varför saker görs som de görs. Vi vill ju att de förslag och synpunkter vi kommer med ska hålla i verkligheten. Men vi har aldrig fått höra att ”så här har vi alltid gjort” som argument, berättar hon. Bland annat har PNR varit med och gett synpunkter på hur processen med självinskrivning på Akutmottagningen ska utformas.  

Under våren har Therese Aftén också deltagit på en av Anestesiklinikens planeringsdagar med dess ledningsgrupp, där fokus låg på patienter och närståendes delaktighet.

– Det var en fantastiskt fin dialog, trots våra olika bakgrunder och perspektiv, säger hon om det.

Medlemmar från PNR har också varit med i sjukhusets samverkansmöte med Patientnämnden, och var med och höll sjukhusets presentation i plenum på Patientsäkerhetsdagen.

Ökad synlighet för PNR i höst

Till hösten kommer sjukhusets PNR att lämna pilotfasen av projektet, och arbeta med de frågor som kommer in från verksamheten. Rådet kommer att träffas två gånger i månaden förutom andra separata uppdrag och förfrågningar.  Just nu finns en lista med olika förfrågningar att ta tag i vid uppstarten i slutet på augusti.

En fråga som lyfts inför hösten är att PNR-gruppen och dess arbete ska bli ännu mer synligt för medarbetarna på sjukhusets olika enheter.

Vill du veta mer om vår PNR?

Är du intresserad av att vara med i sjukhusets PNR? Läs mer här om vad vi gör och hur du blir medlem.