Capio
Capio
Capio

Så här involverar vi patienter och närstående på Capio S:t Görans Sjukhus

Hos oss finns ett sjukhusövergripande patient- och närståenderåd för att öka patienters och närståendes delaktighet i förbättrings- och utvecklingsarbeten. Det ger en ökad patientsäkerhet, resurseffektivitet och patientnöjdhet.

Om Patient-och närståenderådet 

Rådet består av sex ledamöter som har patient- eller närståendeerfarenhet från CStG. Rådet har även två verksamhetsrepresentanter och en styrgrupp bestående av chefläkare, vårdenhetschef och verksamhetschef. En av patienterna är ordförande för rådet och bereder tillsammans med verksamhetsrepresentanterna agenda till mötena.

Vad gör rådet?

Rådet arbetar med olika projekt och frågeställningar från sjukhusets olika kliniker. Rådet arbetar också efter förfrågan ute mot verksamheterna, till exempel genom deltagande i riskanalyser, representation vid klinikdagar, patientsäkerhetsdagen etc. för att föra fram patienters och närståendes perspektiv.  

Hittills har rådet deltagit i 7 olika projekt för förbättrad patientsäkerhet. 

Vill du vara med i patient-och närståenderådet?

Vi söker dig som vill vara med i vår patient- och närståenderåd. 

Som patient-närstående representant på Capio S:t Görans sjukhus får du en unik möjlighet att vara med och utveckla framtidens hälso och sjukvård.

Sjukhuset drivs av en ambition att ständigt förbättras med utgångspunkt från patientens behov och har ett stort fokus på förbättringsarbete och framtid.  Som patient-närstående representant har du en central roll i att föra patienters och närståendes röst i utformningen av vården.

Som representant delar du dina och andras erfarenheter och bidrar till att skapa en mer personcentrerad och kvalitativ vård. Att vara representant ger dig också möjlighet att utveckla dina kunskaper om hälso och sjukvården.

Omfattning och kvalifikationer

Rådet ses cirka 1–2 gånger i månaden för 1-2 timmars möte. Uppdraget är arvoderat med en fast ersättning. 

Kvalifikationer för dig som vill bidra som patient- och närståenderepresentant:

  • erfarenhet av att vara patient eller närstående
  • motivation att förbättra hälso- och sjukvården. 
  • god kommunikativ förmåga då du behöver kunna uttrycka patienter och närståendes behov och är bekväm i att uttrycka detta i grupp.
  • har förmåga att tänka utanför det du själv har upplevt eller dina egna hälsoproblem.
  • Är inte anställd på Capio S:t Görans sjukhus

Vi strävar efter att gruppen ska ha en representativ mångfald. 

Anmäl dig här

Välkommen att lämna in ditt intresse för att bli utvald som representant/ledamot till Capio S:t Görans Sjukhus Patient-och närstående-råd. 

Intervjuer för deltagande i rådet sker löpande.

Anmäl ditt intresse här