Capio
Capio

Vill du vara med och påverka och utveckla framtidens hälso och sjukvård?

Vi söker dig som vill vara med i Capio S:t Görans sjukhusövergripande pilotprojekt med ett nystartat patient- och närståenderåd. Syftet att förbättra och utveckla patienters och närståendes delaktighet i utvecklings och förbättringsarbeten på sjukhuset.

Uppdrag

Som patient-närstående representant på Capio S:t Görans sjukhus får du en unik möjlighet att vara med och utveckla framtidens hälso och sjukvård.

Sjukhuset drivs av en ambition att ständigt förbättras med utgångspunkt från patientens behov och har ett stort fokus på förbättringsarbete och framtid.  Som patient-närstående representant har du en central roll i att föra patienters och närståendes röst i utformningen av vården. Som representant delar du dina och andras erfarenheter och bidrar till att skapa en mer personcentrerad och kvalitativ vård. Att vara representant ger dig också möjlighet att utveckla dina kunskaper om hälso och sjukvården.

Nätverket kommer bestå av patient och närstående representanter med ledning av representanter från Capio S:t Görans sjukhus. Tillsammans fokuserar ni på att skapa förbättringar med patientens behov i fokus. 

För att projektet ska nå sin fulla potential är det viktigt att alla i nätverket bidrar med ett brett perspektiv och ser till nyttan för en bredare grupp än individen.

Omfattning

Representanterna deltar i ett pilotprojekt som pågår under våren 2024. Representanterna förväntas delta vid angivna forum under pilotprojektet enligt nedan:

Tre stycken på sjukhuset fysiska forum under pilotprojektet á 90 minuter samt 1 timme för-efterarbete. Mötena kommer ske eftermiddag/kvällstid. Uppdraget är arvoderat.

Kvalifikationer för dig som vill bidra som patient och närstående representant

  • erfarenhet av att vara patient eller närstående
  • motivation att förbättra hälso- och sjukvården. 
  • god kommunikativ förmåga då du behöver kunna uttrycka patienter och närståendes behov och är bekväm i att uttrycka detta i grupp.
  • har förmåga att tänka utanför det du själv har upplevt eller dina egna hälsoproblem.
  • Är inte anställd på Capio S:t Görans sjukhus

Vi strävar efter att gruppen ska ha en representativ mångfald. 

Anmäl dig här

Välkommen att lämna in ditt intresse för att bli utvald som representant/ledamot till Capio S:t Görans Sjukhus Patient-och närstående-råd. 

Intervjuer för deltagande i rådet sker löpande.

Anmäl ditt intresse här