Capio
Capio
Capio

Att vårdas på IVA

Till IVA kommer man när man sviktar i ett eller flera organ som har en livsuppehållande funktion. Det kan till exempel röra sig om andning, cirkulation eller medvetande. Vi kan med vår specialistutbildade personal och medicinsk-tekniska utrustning övervaka, stötta eller tillfälligt ta över funktionen av vissa organ.

Miljön för patienten

Vi har väldigt bra möjligheter att skapa en lugn och trygg miljö då patienterna vårdas på moderna enkelsalar.
Trots det så kan det stundtals vara mycket påfrestande att vårdas på IVA. Framförallt för att patienterna är så pass sjuka att det behövs mycket vårdinsatser. Men även att de är uppkopplade till tekniska apparater som lyser och kan larma på dygnets alla timmar. Alla larm är inte livshotande men kan upplevas som otäcka och störande.

Andningssvikt - Att vårdas i respirator

Vid svår sjukdom kan man av olika anledningar ha svårt att andas själv, då behövs respiratorn. En respirator är en apparat som kan hjälpa patienten med andningen på olika sätt. Vi kan till exempel koppla respiratorns slangar till en tätslutande mask över näsa och mun eller till en slang (tub) som sätts ner i luftstrupen via mun eller näsa. Vid långvarig respiratorbehandling görs ett hål på halsen där man sätter ett plaströr (trakealkanyl/track).

Så länge som patienten är kopplad till respiratorn kan hen inte prata. Detta eftersom ingen luft passerar via stämbanden. I de flesta fall är patienten nedsövd och kan inte förmedla sig. Om patienten är vaken kan hen meddela sig på andra sätt, till exempel genom att skriva, mima eller använda en pektavla. När slangen tas bort återkommer talförmågan.

Cirkulationssvikt  

Alla våra patienter är uppkopplade till våra övervakningsmonitorer. Där följer vi patientens cirkulation kontinuerligt genom att mäta blodtryck och hjärtfrekvens. 

Att svikta i sin cirkulation brukar innebära att hjärtats funktion på något sätt försämrats. 
Vid allvarlig sjukdom som inte har med hjärtat att göra kan ändå dess funktion försämras. Detta på grund av att allt hänger ihop och att organen är beroende av varandra. 

Medvetandesvikt - akut förvirringstillstånd

Patienter som vårdas på IVA kan drabbas av akut förvirringstillstånd även kallat för IVA-delirium. Detta orsakas av att gränsen mellan vakenhet och dröm suddas ut på grund av allvarliga sjukdomstillstånd och sövande/smärtlindrande läkemedel som ges. Ljuden från omgivningen vävs in i drömmar som ibland kan vara så starka och detaljrika att patienten tror att det verkligen hänt. Det kan yttra sig som att de är arga, har svårt att ligga still och plockar med slangar och sladdar.

Dagboken

Vi vet att tiden på IVA kan vara svår att minnas. För att hjälpa våra patienter att minnas, förstå och bearbeta vårdtiden hos oss skriver vi en dagbok. Dagboken är ingen medicinsk journal utan beskriver vad som hänt under vårdtiden. Som anhörig eller närstående är även du välkommen att skriva i den.