Capio
Capio
Capio

Intensivvårdsavdelning (IVA)

IVA är en avdelning som är specialiserad för att kunna vårda patienter som är svårt sjuka och sviktar i ett eller flera organsystem. Vi har ett stort utbud av medicinsk-teknisk utrustning som hjälper oss att övervaka patientens tillstånd och tillfälligt stötta eller ta över funktionen av ett eller flera organ.

sjukhuspersonal

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi som jobbar på IVA

På IVA arbetar anestesiläkare, specialistutbildade IVAsjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter i ett nära samarbete. Vi har även arbetsterapeuter, logopeder och kuratorer till vårt förfogande. Här finns en högre personaltäthet än på en vanlig vårdavdelning. Det innebär att en personal alltid befinner sig nära. Patienten blir aldrig lämnad ensam.

Miljön på IVA

Under vårdtiden är de flesta patienter nedsövda under en period. De övervakas och behandlas med medicinsk-teknisk utrustning och har därför många slangar och sladdar kopplade till sig. Som närstående kan man uppleva miljön på en intensivvårdsavdelning som både obehaglig och skrämmande.
Inför ditt första besök hos oss får du information av personalen om miljön där din närstående vårdas.

Information och delaktighet

Vårt mål är att du skall känna dig delaktig och välinformerad under vårdtiden och vill därför att vården ska ske i dialog med dig och din närstående. Tveka inte att fråga om du upplever ett behov av mer information eller om du vill berätta något som du tror att vi behöver veta. Vid akuta situationer är vårt mål att kunna erbjuda läkarsamtal dygnet runt. Men när tillståndet stabiliserats sker läkarsamtalen i första hand på dagtid när fler läkare är på plats.
Samordna gärna så att en i familjen fungerar som kontaktperson. Hen kan då hålla kontakten med avdelningen och sedan meddela övriga anhöriga, vänner och bekanta.

Läs mer om intensivvård