Att besöka IVA

Capio Sankt Görans Sjukhus har infört ett generellt besöksförbud för att undvika smittspridning av covid-19. Vi beklagar situationen och gör allt för att du som närstående ändå skall få den information och det stöd som du behöver. Detta kommer att ske över telefon men vi kan även erbjuda videosamtal med oss eller med din närstående när det är genomförbart.

Allmänna råd inför besök:

  • Utrymmet kring patienten är begränsat, så vi ber er därför att bara gå in två personer i taget.
  • Vi värnar om alla patienters integritet. Tänk därför på att försöka att enbart uppehålla er vid er närståendes sida.
  • Var noga med handhygienen. Både för din egen skull och din anhörige. Handsprit finns både ute i väntrummet och inne på salarna.
  • Om du känner dig tveksam om besök pga. egen sjukdom som t.ex. förkylning. Prata med ansvarig sjuksköterska före besöket om vad som blir bäst för dig och din anhörige.
  • En del av våra patienter kan ha allergier och är extra känsliga då de är svårt sjuka. Undvik därför starka dofter.
  • Mobiltelefonen kan vara extra viktig för dig då din anhörige är svårt sjuk. Vi måste ändå be dig att stänga av den då du är inne på salen pga. att den kan störa teknisk apparatur.
  • Om ni önskar information på ett annat språk så kan vi erbjuda tolk vid läkarsamtal. Prata med patientansvarig sjuksköterska.

Närstående är viktiga

Patienten behöver ofta lugnande eller smärtstillande medel för att dämpa oro och ångest. Läkemedlen gör patienten trött och ibland helt nedsövd och okontaktbar. Det kan då vara svårt att få kontakt som vanligt. Samtala gärna ändå med din anhörig. Hörseln finns kvar även om patienten är nedsövd och en bekant röst kan vara lugnande att höra.

Att känna närhet och ömhet är viktigt även för en svårt sjuk patient. Genom att du t.ex. håller handen kan din närstående känna stor trygghet.

Ta med hemifrån

Tag gärna med fotografi på både din nära och familjen. Fotografierna kan vara ett stöd och en förankring till verkligheten för den svårt sjuka patienten. Dessutom kan personalen få en bild av din nära i vardagen. Det kan också vara värdefullt att berätta vad din nära tycker om, intressen, vardagslivet etc. Detta underlättar för personalen att individualisera vården.
Saker som hygienartiklar har vi såklart allt man kan behöva av. Men när din nära börjar vara lite mer vaken kan en egen tvål, lotion eller borste vara värdefullt att ha. 

Din egen hälsa

För att orka vara ett stöd till någon som är svårt sjuk måste du som närstående också ta hand om dig själv. Det är viktigt att äta och vila regelbundet för att orka vara ett stöd till den som är svårt sjuk.

Om du har behov av att samtala med någon eller om du har praktiska problem med t.ex. intyg, ekonomi eller hur räkningar betalas när någon är sjuk har vi kuratorer till vårt förfogande. Fråga oss så hjälper vi dig med kontakten. Vi kan även förmedla kontakt med sjukhuspräst eller annan andlig rådgivare om du önskar det.

Läs mer om Intensivvård