Capio
Capio
Capio

Fysioterapi medicin

Vi vänder oss till dig som vårdas/vårdats på hjärt-, kirurgi-, infektions-, akut- och neurologiska kliniken samt inom onkologi. För frågor till fysioterapeut/sjukgymnast inom ortopedi hänvisar vi till våra kollegor på ortopeden. De nås via mottagning på 1177.se, mottagningen heter Fysioterapi ortopedi, Capio S:t Görans Sjukhus.

medarbetare

Hur kan vi hjälpa dig?

Om oss

Den paramedicinska enheten där fysioterapin ingår, är en del av Medicinkliniken. Enheten består av fem olika yrkeskategorier; arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer och logopeder. Medarbetarna arbetar på samtliga kliniker förutom på ortopedkliniken som har egna arbetsterapeuter och fysioterapeuter anställda på kliniken. 

Kvalitetsredovisning Medicinkliniken 2022

Kvalitetsredovisning Paramedicin 2022

Relaterad information