Capio
Capio
Capio

Centraloperation

På operationsavdelningen görs både akuta och planerade operationer. Har du en planerad operation står all information i kallelsen om vart du ska på sjukhuset.

medarbetare

Hur kan vi hjälpa dig?

Om oss

Vi utför både ortopediska och kirurgiska operationer och vanliga ingrepp är knä- och höftproteskirurgi, bröstcancerkirurgi, prostataoperationer och tarmkirurgi samt akutkirurgi och akutortopedi.

På operationsavdelningen arbetar vi i team. Narkosläkaren gör en bedömning utefter din hälsodeklarationen vilken anestesiform som ska ges. Narkossköterskan är med dig hela tiden och övervakar under hela operationen samt följer med till uppvaket och rapporterar över till personalen där. Operationssköterskan assisterar operatören och operationsundersköterskan är en viktig kugge som hjälper till under hela processen.

Efter operationen kommer du till något av våra uppvak. Där jobbar sjuksköterskor och narkossköterskor som övervakar dig tills du mår så bra att du kan gå hem eller till vårdavdelning. Vissa av våra operationer kan genomföras i dagkirurgi medan andra behöver längre vårdtid och får då komma till någon av våra vårdavdelningar.

Inför en planerad operation är det viktigt att du följer de instruktioner som du får från respektive mottagning.

Vill du veta mer om vad som händer vid en operation och hur du ska förbereda dig läs gärna mer på vår sida Inför operation