Remittera till Smärtmottagningen

Vårt uppdrag är att utföra en helhetsbedömning avseende patientens situation. Bedömningen inkluderar vanligen att patienten träffar flera professioner, men kan också innebära ett enskilt läkarbesök. Efter bedömning utformas en så kallad åtgärdsplan som innehåller rekommendationer till remitterande instans och/eller vidare handläggning.

Våra insatser är av ”enklare” typ och ska inte jämföras med rehabiliteringsinsatser enligt Multimodal Rehabilitering typ 2 (MMR2). Exempel på vad en åtgärdsplan kan inkludera: Utprovning av läkemedel, KBT och råd kring fysisk aktivitet. En typisk handhavandetid är 3-6 månader och efter detta tas fortsatt vårdplan över av primärvården – om det finns ett behov av detta. Exempelvis fortsatt förskrivning av utprovat läkemedel samt fysioterapi.

Vi har också möjligheten att ta emot ”frågeremisser” med frågeställningar av enklare art där patienten inte behöver kallas utan rekommendationer kan ges direkt. Ange gärna telefonnummer i händelse av att vi behöver nå er för kompletterande uppgifter. Ange ”frågeremiss” i ämnesraden.

Vi genomför inga utredningar. Uppkommer misstanke om något bakomliggande tillstånd och/eller samsjuklighet kommer rekommendationer kring detta ges till remitterande.

Vad som behöver stå i remissen för att vi kunna bedöma den så snabbt och adekvat som möjligt
 • Var har patienten besvär.
 • Sedan hur länge.
 • Vilka utredningar har genomförts.
 • Vilka tidigare behandlingar har provats och resultat av dessa. Exempelvis ”Arcoxia 60 mg i en vecka, Gabapentin 300mg x 3 i tre månader, TENS och fysioterapi under fem månader 1- ggr/v.”
 • Förskrivare av eventuella opioider och hur behandlingsplanen ser ut avseende dessa.
 • Patientens förväntningar på kontakten med oss.
  • Var har patienten besvär.
  • Sedan hur länge.
  • Vilka utredningar har genomförts.
  • Vilka tidigare behandlingar har provats och resultat av dessa. Exempelvis ”Arcoxia 60 mg i en vecka, Gabapentin 300mg x 3 i tre månader, TENS och fysioterapi under fem månader 1- ggr/v.”
  • Förskrivare av eventuella opioider och hur behandlingsplanen ser ut avseende dessa.
  • Patientens förväntningar på kontakten med oss.
  • Uttryckligt tillstånd för eventuell möjlighet att ta del av övriga journalhandlingar då vi exempelvis inte själva har Take Care. Uttryckligt tillstånd för eventuell möjlighet att ta del av övriga journalhandlingar då vi exempelvis inte själva har Take Care.
Vi har inte möjligheten att handha
 • Patienter med ansiktssmärta. Kan handhas via Neurologmottagningen på CStG vid följande tillstånd:
  - Trigeminusneuralgier utan akut problematik.
  - Ansiktssmärtor som en delmanifestation av migränrelaterade sjukdomar (ex vis Hortons)
  - Ansiktssmärtor tillsammans med andra kranialnervssymptom
 • Patienter med pågående utredningar
 • Patienter med Whiplashskador (WAD)*
 • Patienter med fibromyalgi*
 • Patienter i behov av större rehabiliteringsinsatser*
 • Patienter med en total dygnsdos opioidpreparat överstigande 60-90 mg morfinekvivalent, exempelvis:
  T. Dolcontin 45mgx2
  T. Morfin 15mgx6
  T. Oxycodon depot 20mgx2
  Pl. Fentanyl 25µg/timme
  T. Palexia depot 100mgx2
  Pl. Norspan 40µg/timme
  T. Temgesic 0,4mgx2
  T. Tradolan retard 200mgx2
  T. Targiniq 20mgx2

*Rekommenderas smärtrehabilitering inom ramen för vårdvalet;
Läs mer om

Vi utför inte
 • Blockader
 • Bedömningar för ryggmärgsstimulering (Handhas via Neurokirurgen NKS)
 • Qutenzautprovningar (Handhas via Smärtcentrum NKS Solna)
 • Utsättning av opioidpreparat (Handhas via Beroendecentrum)