Capio
Capio
Capio
vårdpersonal

För vårdgivare

Vi har specialistmottagningar inom många områden på sjukhuset och vi arbetar gärna i samverkan med husläkare och vårdcentraler. Välkommen att remittera till oss.

Läs mer om våra mottagningar och deras information till dig som vårdgivare här nedan. Om du vill remittera en patient till oss och har tillgång till journalsystemen Cosmic eller TakeCare, så använd dem. Du kan även skicka en remiss på papper till den mottagning hos oss som du vill remittera patienten till.

Information om remiss