Remittera till Hjärtcentrum

Basal utredning enligt VISS.nu bör vara gjord innan patient remitteras till Hjärtcentrum. Har du som remittent frågor kan du kontakta vår kardiologkonsult via sjukhusväxeln på telefonnummer 08-58701000.

Hjärtcentrum Arytmi

Basal utredning enligt VISS.nu bör vara gjord innan patient remitteras till Hjärtcentrum Arytmi. Bifoga relevanta kompletta undersöknings- och laboratoriesvar samt aktuell medicinlista till remissen. Det är också viktigt att det i remissen framgår att patienten har gett sitt samtycke till att vi tar del av relevant information i dennes journal.

Hjärtcentrum Ischemi

Basal utredning enligt VISS.nu bör vara gjord innan patient remitteras till Hjärtcentrum Ischemi. Bifoga relevanta kompletta undersöknings- och laboratoriesvar samt aktuell medicinlista till remissen. Det är också viktigt att det i remissen framgår att patienten har gett sitt samtycke till att vi tar del av relevant information i dennes journal.

Hjärtcentrum Svikt Vitier

Basal utredning enligt VISS.nu bör vara gjord innan patient remitteras till Hjärtcentrum Svikt Vitier. Till remissen bifogas aktuellt hjärtultraljud (högst 6 månader gammalt), laboratoriesvar och aktuell medicinlista. Det är också viktigt att det i remissen framgår att patienten gett sitt samtycke till att vi tar del av relevant information i dennes journal.