Capio
Capio
Capio

Remittera till Hjärtcentrum

Basal utredning enligt VISS.nu bör vara gjord innan patient remitteras till Hjärtcentrum. Har du som remittent frågor kan du kontakta vår kardiologkonsult via sjukhusväxeln på telefonnummer 08-58701000.

Hjärtcentrum Arytmi

Basal utredning enligt VISS.nu bör vara gjord innan patient remitteras till Hjärtcentrum Arytmi. Bifoga relevanta kompletta undersöknings- och laboratoriesvar samt aktuell medicinlista till remissen. Det är också viktigt att det i remissen framgår att patienten har gett sitt samtycke till att vi tar del av relevant information i dennes journal.

Hjärtcentrum Ischemi

Basal utredning enligt VISS.nu bör vara gjord innan patient remitteras till Hjärtcentrum Ischemi. Bifoga relevanta kompletta undersöknings- och laboratoriesvar samt aktuell medicinlista till remissen. Det är också viktigt att det i remissen framgår att patienten har gett sitt samtycke till att vi tar del av relevant information i dennes journal.

Hjärtcentrum Svikt Vitier

Basal utredning enligt VISS.nu bör vara gjord innan patient remitteras till Hjärtcentrum Svikt Vitier. Till remissen bifogas aktuellt hjärtultraljud (högst 6 månader gammalt), laboratoriesvar och aktuell medicinlista. Det är också viktigt att det i remissen framgår att patienten gett sitt samtycke till att vi tar del av relevant information i dennes journal.